Mari Velsand legger frem rapport om lokalradio. (Foto: Kjerstin Braaten/NLR)
Mediepolitikk

Medietilsynet: – FM bidrar til å finansere DAB-overgangen

– Vi frykter at mange lokalradioaktører vil legge ned driften hvis FM-nettet skrus av etter 2021, og mener mediemangfoldet på den måten kan bli hardt rammet. Det sa tilsynets direktør, Mari Velsand, da hun onsdag la frem en rapport som konkluderer med at lokalradiokonsesjonene på FM bør forlenges med fem år.

Det er hensynet til mediemangfold og mulighetene for en vellykket overgang til DAB for lokalradio, vurdert opp mot nåværende status for digitalisering og bransjens økonomiske situasjon, som gjør at Medietilsynet anbefaler en midlertidig forlengelse av FM-konsesjonene.

– Vi foreslår å forlenge lokalradioenes mulighet til å sende på FM i en ny femårs-periode, som da gjør at lokalradioene får en ytterliggere forlengelsesperiode. Og så har vi knyttet noen vilkår til forlengelsen. Det blir skjerpede vilkår for aktører i slukkområdene. Vi ser at det er vanskelig å håndheve for eksempel dagens vilkår om begrensninger på inntekter i disse områdne, og foreslår derfor et totalforbud mot reklame, sponsorer og produktplasseringer, sier Velsand til lokalradio.no.

Norsk lokalradioforbund og bransjen for øvrig har i sine innspill til arbeidet med Medietilsynets rapport bedt om forlengelse til 2031, mens tilsynet selv har anbefalt fem år. Det er det flere grunner til, i følge Velsand.

– For det første så må vi forholde oss til det lovverket som gjelder og der er det slik at det ikke er anledning til å gi en såpass lang forlengelse, hvis man da ikke lyser ut konsesjonene på nytt. Vi mener at det ville være lite hensiktsmessig både for bransjen og for myndighetene å bruke tid på en ny utlysningsrunde. Vi mener derfor at det å forlenge dagens konsesjoner vil være den beste løsningen, og vi har da foreslått den lengste perioden det da er mulig å forlenge for, nemlig fem år. Så er vi også opptatt av at forlengelsen ikke bør være for lang, nettopp for at lokalradioene også skal ha et insentiv til å fortsette tempoet i digitaliseringsprosessen.

På spørsmål om hvilke argumenter som ligger til grunn for anbefalingen trekker Velsand spesielt frem økonomien i bransjen, og sier deres vurdering er at lokalradioene ikke er klare til å ta skrittet fullt ut i forhold til en forsert DAB overgang.

– Vi har gjort en grundig kartlegging av alle forhold som vi tenker er relevante med tanke på dette spørsmålet. Vi har eksempelvis sett på hvor utbyggingen av DAB nettene står per i dag og hvordan økonomien i bransjen er. Vi ser at det er kostnadskrevende både å bygge ut og drifte DAB. Mye av økonomien ligger fortsatt på FM, og det betyr at inntekter derfra også er med på å finansiere DAB overgangen.

Medietilsynet har i arbeidet med rapporten mottatt mange forslag og merknader både fra bransjen selv, lyttere og andre aktører.

– Det har kommet mange innspill og ønsker, og det har vært veldig nyttig for oss å få bistand til å samle det nødvendige faktagrunnlaget, slik at vi har kunnet ta en beslutning på et helhetlig grunnlag, sier Velsand.

– Hvordan mener Medietilsynet at rapporten ivaretar lokalradiobransjens egne innspill, argumentasjon, forventninger og bekymringer?

– Vi mener at vi absolutt har tatt hensyn til de innspillene vi har fått, ikke minst i forhold til den utfordrende økonomien som mange lokalradioer fortsatt har i forhold til overgangen. Dette har vi lyttet til og ut i fra det foreslått at man skal få ytterligere tid på å få til den digitale overgangen.

Om forfatteren

blank

Kjerstin Braaten

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar