Illustrasjon: Medietilsynet
Mediepolitikk

Medietilsynet skal utrede lokalradio på FM

Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet i oppgave å utrede mulighetene for at lokalradio kan fortsette på FM etter 2021.

I et oppdragsbrev fra Kulturdepartementet får Medietilsynet beskjed om å utarbeide en rapport som kartlegger grunnlaget for eventuellt å forlenge lokalradio på FM etter 2021.

Bakgrunnen er ifølge brevet at lokalradiobransjen ønsker større forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår og mener at det så tidlig som mulig bør besluttes at lokalradio bør fortsette på FM etter 2021, fortrinnsvis til 2031, som også er utløpstidspunktet til gjeldende konsesjoner for DAB.

Departementet har så langt ikke tatt stilling til forlengelse av lokalradiokonsesjoner på FM utover 2021. I og med at det er Stortinget som har tatt beslutningen om å forlenge lokalradiokonsesjonene ut 2021 må spørsmålet legges frem for Stortinget på nytt.

– Med sikte på å legge frem et solid beslutningsgrunnlag for Stortinget er det ønskelig å utrede status for
digitaliseringen i bransjen og grunnlaget for å forlenge distribusjon av lokalradio på FM etter 2021, står det i brevet som er undertegnet Øyvind Christensen og Lars Øyen.

Konkret ber de Medietilsynet vurdere følgende:

 Kartlegging av økonomi, status for digitalisering, samt økonomiske og regulatoriske insentiver og hindre for digitalisering i lokalradiobransjen.
 Vurdering av hva som taler for og mot at lokalradio ev. får anledning til å fortsette på FM etter 2021?
 Vurdering av hvor lenge lokalradio ev. bør få anledning til å fortsette på FM?
 Vurdering av på hvilke vilkår lokalradio ev. bør få anledning til å fortsette på FM?
 Oversikt over de viktigste økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget/forslagene.

– I og med at en beslutning om å båndlegge FM-båndet vil kunne få frekvenspolitiske konsekvenser, bør Medietilsynet konsultere frekvensmyndighetene i arbeidet med rapporten, står det i brevet.

Medietilsynet bes om å avgi en rapport til departementet innen 8. mai 2019.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar