skjermdump
Mediepolitikk

Mener at rammene for tilskudd må økes

NLR mener at rammene for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier må økes. Det kommer fram i forbundets høringssvar til endring av forskriftene for ordningen. 

Regjeringen har foreslått noen endringer i forskriften som angår tilskudd til blant annet lokalradio. Kort fortalt handler endringene om at det også skal kunne gis driftsstøtte til digitalradio og at tilskuddstaket på 200 000 euro gjennom 3 år skal fjernes.

Norsk Lokalradioforbund har sendt inn et omfattende svar med mange argumenter for sin side av saken og konkluderer med:

– Flere av endringene som foreslås er riktige og viktige tiltak som kan bidra til en forsert digitalisering av bransjen. Digitaliseringen av lokalradio kom sent i gang, og utbyggingstakten for lokale DAB-anlegg har mange steder gått tregt. NLR er derfor svært tilfreds med at myndighetene gjennom revidering av forskriften nå følger opp våre og Medietilsynets anbefalinger.

Lokalradioforbundet støtter at digitalt driftstilskudd implementeres i ordningen, samt at tilskuddstaket heves til 1,5 millioner kroner per år.

På den annen side er NLR svært kritiske til at det foreslås å å opprettholde et støttetak for tilskuddskategorien for nasjonale sammenslutninger tilsvarende dagens nivå.

– Dette vil være svært begrensende for NLRs rolle i den pågående digitaliseringen. Vi foreslår at tilskuddstaket heves til 1,5 millioner kroner, skriver forbundet i sitt høringssvar.

Norsk Lokalradioforbund mener også at rammene for tilskuddsordningen til lyd og bilde er for lave og begrunner det med at stadig flere ting er lagt inn under ordningen de siste årene, og at det dermed er blitt mindre støtte til f.eks programproduksjon.

– Vi vil likevel nok en gang påpeke og understreke at den statlige rammen i tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier, er svært begrenset i forhold til behovet, skriver forbundet.

– NLR mener at rammene for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier må økes. Støtten til programproduksjon, utviklingsprosjekter og kompetansehevende må justeres opp. Driftstilskudd til radioer rettet mot språklige og etniske minoriteter må forsterkes. Videre er det svært nødvendig og viktig at støtteordningen for digitalisering av lokalradiosektoren styrkes ytterligere.

Norsk Lokalradioforbund ser med bekymring på at stadig flere trykte medier søker om og mottar støtte fra tilskuddsordningen som er forbeholdt lokale lyd- og bildemedier.

Undersøkelser gjennomført av forbundet viser at ni lokalaviser i 2019 til sammen mottok drøye 1,3 millioner kroner i prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

LES HELE HØRINGSVARET HER

 

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar