Svein Larsen under landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund i 2018
Mediepolitikk

Mener ESA-saken setter krav til norske myndigheter

Metro-sjef Svein Larsen, som har stått i spissen for klagen som ble sendt til ESA, mener at mye godt har kommet ut saken selv om ESA velger å legge den vekk.

EØS-tilsynet ESA offentliggjorde i dag at de legger vekk klagen fra Norsk Lokalradioforbund om FM-slukking i Norge, og da spesiellt at de kommersielle lokalradioene i storbyene ikke fikk fornyet sine konsesjoner.

Les hele saken: ESA lukker sak om DAB i Norge

Slik kommenterer Svein Larsen, som var styreleder i Norsk Lokalradioforbund da klagen ble sendt inn, dagens vedtak i ESA:

Når ESA har brukt 3 år på å behandle denne saken er det helt klart at dette ikke har vært en opplagt sak. Det er ikke så lett for ESA å gå imot den norske regjeringen med all den prestisje som er i denne saken.

Alle Kulturdepartementets brev til ESA inneholder konsekvent feilinformasjon forhold til en rekke spørsmål. På bakgrunn av denne feilinformasjonen har ESA misforstått blant annet det som er konkurransesituasjonen, men det var jo heller ikke det de i hovedsak skulle ta standpunkt til.

ESA har stilt en rekke gode og betimelige spørsmål til Kulturdepartementet som har vært nyttige og nødvendig. Blant annet har Kulturdepartementet slått fast at det ikke er avgjort hva som skal skje med FM etter 2022 og at det også er slik at departementet har ment at det er nødvendig at FM fortsetter for enkelte konsesjonærer også i de store byene fram til 2022, og at det ikke er bestemt hva som skal skje etterpå.

Vi merker oss at ESA sier at: Det er opp til det enkelte land å beslutte en nasjonal overgang fra analog til digital kringkasting, men de sier også at:

«Dette forutsetter at frekvensspekteret styres hensiktsmessig og at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av objektive, åpne og ikke-diskriminerende kriterier. Basert på disse kriteriene kan et land ivareta legitime mediemålsetninger, slik som å fremme konkurranse, økt mediemangfold og større innholdsvariasjon».

Vi merker oss spesielt at ESA har sagt at myndighetene må sørge for at frekvensressursene brukes mest mulig effektivt slik at konkurransen er til stede og at FM-båndet er reservert for radiokringkasting.

ESA har slått fast at nå får norske myndigheter bestemme hva som er framtids mediepolitikk og om kriteriene som nevnes av ESA er oppfylt. Svært mange vil mene at disse forutsetningene definitivt ikke er oppfylt. Derfor er det nå opp til norske myndigheter å legge opp det som skal bli framtidas mediepolitikk som ivaretar disse hensyn på en langt bedre måte enn det som har skjedd til nå.

Arbeidet nå for lokalradio må konsentrere seg om den kommende mediemeldingen og at vi får gjennomslag for de krav vi vedtok på landsmøtet. Det kampen står om nå er å bevare FM-nettet også etter 2022 og at lokalradio får betingelser som gjør at man overlever.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar