Svein Larsen under landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund i 2018
Mediepolitikk

Mener Medietilsynet opptrer som politi

Radio Metro er ikke nådig i sin kritikk mot Medietilsynet som har ilagt tre samarbeids-radioer bøter på over 1 million kroner.

I går ble det kjent at lokalradioene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) får gebyr fra Medietilsynet for brudd på konsesjonsvilkårene. Til sammen må lokalradioene betale litt over én million kroner i gebyr.

Medietilsynet mener at Asker og Bærum Lokalradio, Norsk Lokalkringkasting og Radio Hurum alle har brutt grensen på 135 000 kroner i året i reklameinntekter. I tillegg mener tilsynet at Norsk Lokalkringkasting og Radio Hurum har videresendt innhold fra Radio Metro i strid med vilkårene i konsesjonen. Dette reagerer Metro-sjef Svein Larsen kraftig på:

– Det er ingen overraskelse for meg at tilsynet fortsetter å opptre som politi og dømmende myndighet på vegne av de store kommersielle aktørene og fortsetter sin utrettelige kamp for å nedlegge FM-båndet og dessuten svekke norsk lokalradio. Det har vært deres linje i mange år nå. Politikerne ser heldigvis ut til å ha skjønt konsekvensene av vedtaket om tvangsslukking av FM. Det er bare politikerne som kan redde FM fra å forsvinne og ikke byråkratiet, sier Larsen.

Han mener at vedtaket er fattet på gale premisser og at ingen av stasjonene bryter med konsesjonen og betingelsene der.

– Det mest eklatante eksemplet på omgåelse er det ikke Radio Metro som står for, men P4 i Østfold. På de lokale FM-konsesjonene i Østfold videresender P4 rikskanalen P5 på DAB uten mulighet til lokalt innhold eller for det lokale næringslivet til å annonsere lokalt. Tilsynet gjør absolutt ingen ting, sier Metro-sjefen

Han mener at det er en voldsom forskjellsbehandling av Radio Metro og de to nasjonale kommersielle kanalene.

– Jeg kan love tilsynet og Velsand at siste ord ikke er sagt i denne saken. (red.anm: Mari Velsand er direktør i Medietilsynet )

Norsk Lokalkringkasting ilegges et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner. Asker og Bærum lokalradio ilegges et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Radio Hurum ilegges et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner.

– Radio Metro har ikke noe eierforhold til de tre stasjonene som nå er ilagt bøter, men vi har et samarbeid med dem og vil naturligvis støtte dem i å få omgjort dette totalt meningsløse vedtaket og vil drøfte med dem hvordan dette skal gjøres, sier Larsen.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar