Statsbudsjetter 2019
Mediepolitikk

Mer penger til lokalradio

Forslaget til statsbudsjett ser ut til å gi mer penger til lokalradio. Her er hva som står om vår bransje i regjeringens budsjettforslag for 2019.

Først av alt, tilskudd til lokale lyd og bildemedier er foreslått satt til 19,8 millioner kroner i 2018. Det er en liten oppgang fra 2018. Dette er penger både til digitalisering av lokalradio og til prosjekter med programproduksjon og kompetansehevende tiltak. Her er søknadsfristen 1. november i år for tilskudd i 2019.

Samtidig øker også potten til innovasjon og utvikling innenfor media til 10 millioner kroner, mot 7 millioner i 2018. Flere lokalradioer har søkt om slik støtte, det er fortsatt usikkert hvem som faktisk får støtte til hva, men dersom lokalradio får uttelling på dette blir det mer penger til bransjen også her.

NRK-lisensen øker igjen. Regjeringen foreslår å øke kringkastingsavgiften med 61 kroner til 2 713 kroner ekskl. merverdiavgift. Forslaget innebærer en økning på om lag 2,3 prosent fra 2018.

Slik oppsummerer regjeringen tilstanden i radiobransjen:

FM-sendingene fra de riksdekkende radioaktørene Radio Norge, P4 og NRK ble avviklet etter en regionvis plan i 2017. Lokalradioer utenfor de store byene har anledning til å fortsette å sende på FM ut 2021.

Mangfoldet av radiokanaler har økt etter overgangen til digital radio. Ved utgangen av 2017 var det 31 riksdekkende radiokanaler i DAB.

Det var 186 lokalradiokonsesjoner i FM og 71 lokalradiokonsesjoner i Lokalblokka, i tillegg til 14 i Riksblokk II.

Lokalkringkasterne gikk gjennom store endringer i 2017. De tyngste lokalradioaktørene, målt etter omsetning, har alle innstilt sine sendinger i FM-nettet. Dette gjenspeiles i at omsetningen i FM-delen av lokalradiobransjen har sunket med en tredjedel fra 2015 til 2017.

Omsetningen gikk fra 325 mill. kroner i 2015 til 186 mill. kroner i 2017. Hvis en ser bort fra radioene som på grunn av slukking av FM innstilte sin virksomhet i løpet av 2017, gikk de gjenværende lokalradioene med et driftsoverskudd på 4 mill. kroner i 2017. Resultatet er noe høyere enn året før.

Siden 2013 har radioene mistet 15,2 pst. av inntektene sine. Samtidig har radioene redusert driftskostnadene med 18 pst. Radioene har dermed styrket lønnsomheten noe de siste fem årene.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar