Svein Larsen under landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund i 2018
Mediepolitikk

Metro fikk ikke medhold, vil forfølge saken om FM-bot

Metro-gruppen må betale nærmere 70 000 kroner i bot etter at de sendte på FM-nettet i Oslo i desember. De fikk ikke medhold i Medieklagenemnda, men varsler at saken ikke er over!

Medieklagenemnda gir Medietilsynet medhold i å ilegge Radio Metro gebyr for radiosendinger uten tillatelse i Oslo-området i desember 2017. Det heter det i en pressemelding sendt ut av Medietilsynet.

– Slik kan det altså gå når formal juss sperrer for bruk av sunn fornuft og når tilsynet selv er saksforbereder for klagenemnda, uttaler metro-sjef Svein Larsen etter at nyheten ble kjent.

Larsen reagerer egentlig ikke på at han har fått bot, men at de nasjonale kringkasterne går fri selv om de bryter slukkeplanen og at bøteleggingen dermed er diskriminerende:

– Med de dokumenter jeg nå har fått adgang til ser jeg jo at Medietilsynet selv har opphevet slukkeplanen for de nasjonale kringkasterne. Jeg viser her til brevet som er sendt til Bauer og P4 den 20.desember 2016 hvor tilsynet faktisk sier at de kan velge om de vil følge slukkeplanen eller opprettholde sendingene ut året, skriver Larsen i en kommentar til vedtaket i Medieklagenemnda.

Larsen og Metro-gruppen mener det er utrolig at man kan forskjellsbehandle aktører på denne måten og antyder at han vil gå videre med saken:

– Det jeg oppfatter her er at Medietilsynet og departementet har gitt aktørene anledning og mulighet til å oppheve den slukkeplanen som ble behandlet i Stortinget – og som de nasjonale aktørene selv hadde skrevet under på. Man har altså gått på tvers av det som var Stortingets intensjon i denne saken. Det er relativt alvorlig. Det finnes jo organer som behandler akkurat dette. Det skal jeg vurdere senere, uttaler Larsen.

– Det mest paradoksale i hele denne saken er at man bøtelegger noen som ikke fikk denne retten til selv å bestemme sin slukkedato – som man altså har gitt de nasjonale aktørene, og som selv ikke var en del av – eller hadde signert – eller godtatt noen slukkeplan. Det er rett og slett utrolig at man kan vurdere en sak på denne måten. Jeg finner nesten – men bare nesten – ikke ord for dette, sier Metro-sjefen.

Radio Rox og Radio Metros kanaler Radio Metro Stor-Oslo, The Beat Asker og Bærum og Radio Metro-Follo sendte uten gyldig konsesjon i Oslo-området i perioden 9. til 15. desember i fjor.

Etter at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sendte ut varsel om tvangsmulkt, avviklet kanalene sendingene én uke etter at konsesjonene utløp.

Medietilsynet fattet i mars i år vedtak om gebyr for Radio Metro på 57.000 kroner og for Radio Rox på 10.750 kroner for bruddet på kringkastingsregelverket. I vedtaket la Medietilsynet vekt på at regelbruddet kan ha hatt en konkurransevridende effekt.

– Sendingene pågikk i et befolkningstett område og nådde nesten én million mennesker. Det er derfor sannsynlig at radioene kan ha tjent på å ikke forholde seg til konsesjonens utløp, sier Mari Velsand.

– Medietilsynet er fornøyd med at Medieklagenemnda er enig med tilsynet i at det var nødvendig å reagere strengt mot klare brudd på kringkastingsregelverket, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar