Daglig leder i Radio Metro AS, Svein Larsen (Foto: Pål Lomeland)
Mediepolitikk

Metro-gruppen sender fortsatt på FM

Radio Metro har ikke gjort som P4 og Radio Norge, som slukket sine FM-frekvenser på Østlandet fredag. Radiosjef Svein Larsen vil ikke følge slukkeplanen til de riksdekkende aktørene fordi saken er til slutt behandling i ESA og at han mener Radio Metro er offer for urimelig forskjellsbehandling.

P4 og Radio Norge slukket sine FM-stasjoner på Østlandet fredag 8. desember. Tidligere i høst gjorde NRK det samme. De riksdekkende aktørene krevde også at lokalradioene i storbyene skulle slukke sine FM-signaler samtidig for at de ikke skulle få noen fordeler og kapre lyttere i overgangen til DAB. Men Radio Metro sender fortsatt på FM i Oslo, og radiosjef Svein Larsen mener det er feil at han må skru av sine sendere fordi konkurrentene ønsker det.

ESA behandler saken

Norsk Lokalradioforbund har klaget tvangsslukkingen av FM inn for ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan og overordnet norske myndigheter. De har i lengre tid behandlet saken og bedt Kulturdepartementet om å svare for seg. Larsen mener det er problematisk at slukkedatoen kom før ESA er ferdig med å behandle saken. Norsk Lokalradioforbund har fått frist av ESA til 14. desember med å sende inn sine kommentarer til departementets brev av 2. november. ESA skal behandle saken før jul. Departementet har ventet i 6 måneder med å svare på brevet fra Lokaradioforbundet.

– Radio Metro vil uansett avvente ESAs sluttbehandling av saken før vi eventuelt slukker våre FM-frekvenser i Oslo, sier Larsen.

Reiser tvil om planens status

– Flere av de nasjonale kanalene har heller ikke fulgt sin egen slukkeplan. Blant annet har P4 fortsatt sine sendinger i Buskerud lenge etter at de i følge slukkeplanen skulle ha avsluttet sine sendinger 16. juni. Men de har fortatt å sende uten at Medietilsynet har grepet inn. Det betyr 6 måneders sending i et slukkeområde. Da har vi god grunn til å reise tvil om slukkeplanens status, sier Larsen. 

Stortinget har bestemt at radioen i Norge skal digitaliseres – et teknologiskifte som ikke er styrt av lytterne og som foreløpig går tregt. Det er NRK og de kommersielle aktørene med utenlandske eiere, P4 og Radio Norge, som har drevet fram DAB-overgangen og laget planen for slukking av FM. Medietilsynet har derfor vist til at slukkeplanen for de nasjonale aktørene har vært aktørstyrt. Men lokalradioene var ikke part i beslutningen. Lokalradioene får sende på FM fram til 2022 for å ha bedre tid til overgangen til DAB, men altså ikke i storbyene.

– Uklare svar fra Medietilsynet

Larsen har i brev til Medietilsynet bedt om svar på hvorfor de ikke har grepet inn når P4 ikke har fulgt sin egen slukkeplan, men føler ikke at tilsynet har bidratt til noen oppklaring.

– Jeg er overrasket over at Medietilsynet sier at slukkeplanen egentlig ikke gjelder for de nasjonale aktørene fordi den er aktørstyrt, men at den skal gjelde fullt og helt for de lokale aktørene som ikke er en del av avtalen. Dette er helt urimelig.

– Begrunnelsen for slukkingen fra myndighetenes side har hele tiden vært at våre stasjoner ikke skal kapre lyttere fra riksaktørene og på den måten representere noen konkurranse. Denne premissen faller på sin egen urimelighet. P4 omsetter for 420 millioner kroner, mens Radio Norge for 180 millioner. Radio Metro omsetter for 27 millioner, sier Larsen.

Kilde: Radio Metro

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar