Svein Larsen, Radiosjef i Radio Metro. Foto. Radio Metro
Mediepolitikk

Metro stiller seg uforstående til kritikk

Metro-gruppen svarer på kritikken som har kommet fra myndighetene om mulige brudd på konsesjonsregler og for sterke sendere

Radiosjef Svein Larsen har ikke for vane å sitte stille når han får kritikk fra konkurrenter og norske myndigheter. I det siste har det dukket opp en rekke saker der Metro-gruppen er involvert og hvor de blir beskyldt for ulovligheter.

Blant annet har det kommet et brev der det kommer fram at «det gjentatt ganger har forekommet sendinger med for høye effekter, noe Nkom oppfatter som forsettlig og potensielt planlagte brudd på regelverket.»

Larsen mener derimot at de har samarbeidet med frekvensmyndighetene og til og med sendt for svakt:

– Nkom og Radio Metro har kun hatt en sak til drøfting en viss tid og som dreier seg om frekvens FM99 på Furukollen….. Ved Nkoms kontroll den 23. august viste det seg at vi hadde satt ned effekten for mye og fikk beskjed fra Nkom at effekten kunne skrus opp betraktelig til det tillatte nivå, skriver Larsen i sitt svarbrev og fortsetter:

– Jeg kan vanskelig se at dette berettiger formuleringer om gjentatte og forsettlig og planlagte brudd på regelverket. Jeg er ikke vant til – og tror heller ikke det er klokt – at byråkrater bruker slike sterke formuleringer før sakene eventuelt er avgjort, skriver Metro-sjefen.

Når det gjelder nisjekonsesjoner så har Medietilsynet reagert på at en nisjekonsesjon sender et produkt som ligner veldig på Radio Metro og uttalt at det kan være et regelbrudd. Larsens svar er finurlig:

– Det skal ikke være videresending eller samsending og selskapene skal ikke omsette for mer enn kroner 135 000 per år. Akkurat det er korrekt og er det som fremgår av nisjekonsesjonene. Det står forøvrig også i konsesjonen at kravet til å bruke konsesjonen selv i kringkastingsforskriftene paragraf 1.- 4 er opphevet. Jeg finner ikke grunn til å kommentere dette ytterligere annet enn å be om at det er de eksisterende konsesjonskravene som håndheves, og ikke andre krav og formuleringer som man finner på i ettertid, skriver Larsen

Han avslutter sitt brev til Medietilsynet og Nkom på følgende måte:

– Framfor å bli stående som en fanatisk forsvarer av en gammeldags politikk som ingen lenger ønsker (bortsett fra tre nasjonale aktører) bør myndighetene inntil videre kort og godt godta det som har blitt konsesjonsregime både for nisje-, allmenn- og 24/7-radioer fram til 2022. Jeg tror ikke det er politisk grunnlag for ytterligere tvangsslukking av FM-lisenser, flere bøter eller andre restriktive tiltak.

Vi som driver på lokale konsesjoner vil sloss for følgende krav som jeg også fikk anledning til å overrekke statsråden i møtet:

1. Nåværende FM-konsesjoner forlenges til 31.12.2031
2. Ledige FM-frekvenser må kunne brukes av lokalradio
3. Senderstyrken på FM-stasjoner økes betydelig
4. Det åpnes for kommersiell lokalradio på FM også i storbyene
5. Konsesjonsvilkårene på FM i slukkeområdene liberaliseres

Det er meget viktig at vi får en rask avklaring på hva som skjer med lokalradio etter 2021, skriver radiosjefen.

NB: Vi referer her til et brev som Svein Larsen i Radio Metro har sendt til myndighetene. Det er ikke Norsk Lokalradioforbund som har sendt dette brevet.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Konkuranse er sundt sier dem når det ikke er noen som tråkker dem på tærne,men nå er DABgutta litt i ett par sko og da finner dem noen som kan lage bråk.Sier heia til lokalradioene som jeg bruker daglig.