Stortingssalen
Mediepolitikk

Nei til lokalradio helt til 2031

Stortinget ville ikke gi lokalradioene forlengelse til 2031. Det kom fram da mediemeldingen og forslaget om forlengelse ble behandlet denne uka. Men i oktober kan det komme gode nyheter. 

Det kom ikke som noen stor overraskelse at det gikk slik. Etter at et flertall i Kulturkomiteen gikk imot forslaget fra Senterpartiet om å forlenge lokalradioenes konsesjoner til 2031, var det klart på forhånd at forslaget ville bli nedstemt.

Men, det ser ut til å gå mot en forlengelse likevel, skal vi tro innstillingen fra komiteen og det politikerne ellers har uttalt, men da snakker vi trolig om en forlengelse til 2026.

Kulturminister Trine Skei Grande uttalte at hun så snart som mulig kommer tilbake til Stortinget med forslag til vilkår for lokalradioene på FM.

– En aktuell anledning for det er budsjettproposisjonen for 2020 i oktober, sa Skei Grande.

Forvirrende saksbehandling

Politikk kan være komplisert og enklere blir det ikke når to saker blir “slått sammen” til en. Slik var det når Stortinget behandlet mediemeldingen og forslaget om lokalradio på FM til 2031. Det gikk nok de fleste hus forbi at det også var en avstemning om lokalradio.

Alle politikere som har uttalt seg i Kulturkomiteen var enige om at lokalradio er et viktig bidrag til mediemangfoldet, men flertallet ville likevel ikke gå med på at lokalradio skal få forlenget sine konsesjoner i denne omgang.

– Komiteen vil understreke at lokalradio utgjør en viktig del av mediemangfoldet i Norge. Med sitt innholds- og aktørmangfold og store eiermessige spredning, tilfører lokalradioene medietilbudet i Norge bredde, variasjon og valgmuligheter. Lokalradioene bidrar til nyhetsdekning, underholdning og informasjon i ulike miljøer og har ofte rollen som meningsbærende opponent til lokalavisa. Enkelte steder er lokalradioen den eneste stemmen i lokaldemokratiet, heter det i innstillingen fra kulturkomiteen, som du kan lese mer fra her:

Gode og dårlige nyheter fra Stortinget

Stemte ned forslag om lokalradio på FM til 2031

Forslaget fra Sp var som følger:

«Stortinget ber regjeringen forlenge dagens FM-konsesjoner for lokalradio ut 2031, tilsvarende utløpstiden for lokalradioens digitale konsesjoner.»

I Stortinget fikk forslaget kun stemmer fra Sp og SV og ble dermed nedstemt. Men det er fortsatt håp for lokalradio, skal vi tro innstillingen fra kulturkomiteen:

– Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, støtter anbefalingen som ligger i stortingsmeldingen og ser frem imot en sak til behandling i Stortinget om forlengelse av FM-konsesjonene for lokalradio utenfor storbyene. Dette flertallet vil i dette arbeide anbefale regjeringen å ta hensyn til anbefalingene fra Medietilsynet.

Medietilsynet anbefalte altså en forlengelse til 2026 og en utvidelse av støtteordningen for lokalradio.

For å konkludere: Det er flertall blant politikerne for å la lokalradio fortsette på FM i minst 5 år til. Det er opp til Stortinget å avgjøre den saken senere

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar