Mediepolitikk

Nekter å svare på kritiske spørsmål fra ESA

Kulturdepartementet nekter å svare på spørsmål om FM-slukking fra Eftas overvåkingsorgan, ESA. Det kan også se ut som myndighetene frykter at de vil tape saken om tvangsslukking av lokalradio i storbyene.

ESA jobber fortsatt med klagen fra Norsk Lokalradioforbund, som kort fortalt går på at de kommersielle lokalradioene i storbyene ikke fikk lov til å fortsette å sende på FM i 2017. Det var Stortinget som vedtok at de store lokalradioene skulle tvangsslukkes for å hindre at de tok lyttere fra rikskanalene når de gikk fra FM til DAB.

Eftas overvåkingsorgan har jobbet med saken i flere år, men i høst har de stilt flere kritiske spørsmål til Kulturdepartmentet og i et ferskt svarbrev kan man lese, mellom linjene, at departementet begynner å bli irriterte og mener at de har svart mer enn nok i saken:

– The Ministry of Culture has provided elaborate justification in earlier correspondence with the EFTA Surveillance Authority for the decision not to issue licences to commercial radio stations in the FM band from 2017 onwards, and therefore refrains from commenting further on this decision here, skriver direktør Øyvind Cristensen til ESA.

Kontrollorganet er tydelig skeptisk til at de store lokalradioene ikke fikk fornyet sine konsesjoner i 2017. Spørsmålet var som følger:

Could you please explain how the Norwegian government’s decision to switch off FM frequencies in the four big cities complies with the provisions of the Regulatory Framework for Electronic Communications, in particular Articles 8 and 9 of the Framework Directive (2002/19/EC), Article 5(2) and 7 of the Authorisation Directive (2002/20/EC) and the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC)?

I svaret fra kulturdepartementet går det fram at de føler at de har sendt inn nok dokumentasjon og at det ikke er snakk om en FM-slukking i de fire største byene:

– We would like to point out, initially, that the phrasing of the question does not reflect the actual decision or situation at hand. The Norwegian government has not decided “to switch off FM frequencies in the four big cities”. As indicated in our previous correspondence with the EFTA Surveillance Authority, the decision taken by the national assembly was to maintain local radio in the FM band for a five-year period after the national FM services had been switched off, i.e. for the period 2017-2022. The decision, however, also excludes local commercial radio stations from holding FM licences in the major cities. The majority of local radio stations that held licences prior to 2017 therefore continue to broadcast on FM.

Svaret er flere sider langt og det kan virke som om Kulturdepartementet nå frykter at Norge kan bli felt av ESA på denne klagen. De skriver blant annet:

– …. Thirdly, even if the EFTA Surveillance Authority should conclude that the decision not to renew radio licences to commercial local radio under the provisions of the Broadcasting Act constitutes an indirect limitation of the number of rights of use to be granted for radio frequencies, the Ministry of Culture would like to emphasise that the Regulatory Framework for Electronic Communications provides a strong legal basis for taking into account general interest objectives, in particular media pluralism, cultural diversity and consumer protection…..

De mener altså at hensynet til allmennheten, kulturellt mangfold og forbrukerne tilsier at det kan gjøres vedtak som kan stride mot EØS-reglementet.

Lenger ned i brevet bekrefter departementet at det ikke er tatt noen avgjørelse på om lokalradio får fortsette på FM etter 2021.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar