Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Mediepolitikk

Nettradio er en del av beredskapen, mener Kulturministeren.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland avviser kritikken mot svekket beredskap ved slukking av FM. Hun viser til at man i nødstilfelle kan høre på nettradio eller langbølge. 

Flere viktige aktører som Norges Fiskarlag, lokalpolitikere og NAF har uttrykt bekymring for sikkerhet og beredskap både til lands og til vanns i forbindelse med at rikskanalene etter planen skal slukke sine FM-sendere neste år og bare sende digitalt.

Bekymringen kommer etter at mange lyttere melder om dårlig eller ingen dekning både på fjellet, på havet og inne i tunnelene. Og ikke minst det faktum at det fortsatt er over 2 millioner biler som ikke har DAB installert.

Det siste var utgangspunkt for et spørsmål Ap`s Arild Grande har stilt til Kulturministeren:

– I Dagsavisen 2. juni uttaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at DSB ikke har utredet spørsmål knyttet til beredskapssituasjonen etter overgangen til DAB. Dette har ført til at enkelte har stilt spørsmål ved om alle sider ved fremtidig beredskap er godt nok vurdert av regjeringen, skriver Grande i sitt brev.

Nå har Helleland svart på spørsmålet fra Grande og hun mener at sikkerhet og beredskap blir ivaretatt også etter fm-slukkingen. Deler av argumentasjonen hennes er at DAB ikke er den eneste kanalen for å nå lyttere dersom det er krise. Hun trekker spesiellt fram internett, altså nettradio:

– Jeg viser videre til at digitaliseringen av radionettet legger til rette for at radiokanalene kan benytte flere digitale nett for å distribuere sine sendinger. Radioaktørene baserer seg derfor ikke utelukkende på DAB, men er også tilgjengelig ethvert sted med tilgang til Internett enten det er via fast bredbånd eller mobilt bredbånd (3G eller 4G). Radiokanalene er videre tilgjengelig via det digitale bakkenettet for TV, satellitt-TV og kabel-TV. Dette innebærer at lytternes muligheter til å få tilgang til radio i en nødsituasjon er langt bedre enn ved analog radiodistribusjon, skriver Kulturministeren i sittt svar.

Når det gjelder dekningen til sjøs, eller eventuellt manglende dekning, så henviser Helleland til Satelitt og Langbølge:

– I tillegg til tilbudet på DAB tilbyr NRK satellittbaserte radiosendinger med værmeldinger som dekker de fleste havområder som fiskeflåten operere. Videre har NRK opprettholdt sine langbølgesendinger fra Ingøya i Finnmark på grunn av beredskapshensyn.

De fleste lokalradioer fortsetter på FM også etter 2017!

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar