Mediepolitikk

Vil utrede videre bruk av riksblokk 2

Myndighetene vil utrede hva riksblokk 2 skal brukes til. Et av alternativene er lokale DAB-nett. Et annet alternativ er å bruke det til noe annet enn radio. 

Norkring sikret seg konsesjonen for riksblokk 2 etter å ha betalt 4 millioner kroner, i forventning av at interessen for å sende radio skulle eksplodere når rikskanalene slukket sine FM-sendere. Dette skjedde ikke, selv om Metro-gruppen har ønsket å sende på en av riksblokkene.

Riksblokk 1 er i dag fullt utnyttet av P4-gruppen og Bauer Media.  Like før jul leverte Norkring konsesjonen for Riksblokk 2 tilbake til mediemyndighetene.

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal utrede hvordan Riksblokk II-ressursen kan utnyttes i samsvar med medie- og frekvenspolitiske mål.

Utredningen, som blir gjort på oppdrag fra Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, skal leveres 21. juni 2019.

Riksblokk II som består av frekvensbåndene 216,160 – 217,696 MHz og 223,168 – 224,704 MHz brukes i dag til digital radio.

– Vi ønsker innspill fra alle interesserte parter om mulig fremtidig bruk av denne frekvensressursen. Fristen for å gi innspill er satt til 5. april, sier John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nkom.

Følgende spørsmål er spesielt interessant å få belyst, opplyser Nkom:

  1. Hvilke tjenester bør frekvensblokka benyttes til fremover?
  2. Bør det gjelde særskilte vilkår, og i så fall hvilke, for at ressursen i størst mulig grad skal bli benyttet?
  3. Dersom frekvensblokka skal benyttes til digital radio:
    – hva er fordelene/ulempene med å dele opp Riksblokk II til eventuelle lokale nett/storbynett?
  4. Hvilken tildelingsform bør benyttes dersom det foreligger konkurranse om ressursen?
  5. Er det mediemangfoldsmål og eventuelle andre kulturpolitiske hensyn som bør vektlegges ved vurderingen av fremtidig bruk av denne ressursen?
  6. Andre problemstillinger og oppfatninger om temaet enn de ovennevnte ønskes også velkommen.

Arbeidet vil danne grunnlag for en politisk beslutning om fremtidig bruk av Riksblokk II-ressursen.

Svarfrist for å komme med innspill om dette er satt til 5. april 2019.

Her kan du lese hele kunngjøringen

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • I min ydmyke mening tror jeg at du kan migrere frekvensene som brukes i Norge fra kanal 13 i VHF Band III, og dermed unngå at de alle gråter når NATO-soldater ikke kan bruke deres militære frekvenser i deres manøvrer i Norge. Det ville være et enkelt trykk på en knapp, og det ville ikke være nødvendig å bygge et nytt nettverk. Hvis det i fremtiden var nødvendig å lage en ny multicast, kunne man studere om å lage den med kanalene 13A og senere (forutsatt at militæret ikke er opprørt). I tilfelle at den digitale radioen i Norge ikke har blitt favorisert, kan disse frekvensene brukes til å korrigere denne påståtte mangelen på pluralisme.