Radio Inter FM Foto: Pål Lomeland
Mediepolitikk

NLR går sterkt imot reklameforbud

Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund går sterkt imot det foreslåtte reklameforbudet for lokalradio i storbyene, og krever oppmykning av reglene i stedet for tilstramning. 

Kulturdepartementet har i et høringsnotat foreslått å fjerne inntektsbegrensningen på 135 000 kroner for lokalradioer som sender på FM  i storbyene. I stedet foreslår departementet et forbud mot å sende reklame, sponsing etc. på de lokalradioene dette gjelder.

I en resolusjon som ble vedtatt på landsmøtet i Norsk lokalradioforbund i forrige uke går man sterkt imot dette forslaget og krever i stedet at inntektstaket økes kraftig, til et nivå som er nødvendig for driften av en lokalradio.

Begrunnelsen for at kommersiell lokalradio på FM ble forbudt i storbyene var at Stortinget ville beskytte rikskanalene som stengte sine FM-sendere og gikk kun over til å sende digitalt. De fryktet at profesjonelle lokalradioer på FM ville gjøre at færre kjøpte DAB-radioer og dermed sluttet å høre på en av kanalene til de store aktørene NRK, P4-gruppen og Bauer Media.

Lokalradio har generellt aldri syntes dette har vært et godt argument og fortstår uansett ikke hvordan det kan være et argument 5 år etter FM-slukkingen:

– NLR vil anføre at premisset for å slukke kommersiell radio i storbyene og innføre strengere vilkår for nisjeradioer er endret. De nasjonale kanalene har nå fullført sin overgang fra FM til DAB, og denne eventuell usikkerhet knyttet til den digitale overgangen er etter NLRs oppfatning i stor grad fjernet, står det i resolusjonen som ble vedtatt på landsmøtet fredag.

En fortsatt streng holdning til lokalradio på FM kan skade mediemangfoldet, mener NLR:

– Lokalradiobransjen er preget av en skjerpet konkurransesituasjon, stort aktørfrafall, bemanningsreduksjoner, sviktende lyttertall og anstrengt økonomi. Myndighetenes oppgave må derfor være å sørge for at FM-ressursene utnyttes på en slik måte at det blir mulig for lokalradiobransjen å overleve og fortsatt skaffe inntekter ved hjelp av FM. Skjer ikke dette vil bransjen svekkes ytterligere. Dette gagner ikke mediemangfoldet i Norge som man ellers og for andre medier ønsker å styrke,  heter det i resolusjonen.

Landsmøtet påpekte også at de fleste av nisjeradioene som er igjen i storbyene uansett ikke drives kommersiellt, og trenger støtteordninger for å drive videre.  Et tall som ble nevnt av flere er at kostnadene med å drive en lokalradio på FM i Oslo vil være minimum 2 millioner kroner, inkludert musikkrettigheter og tekniske kostnader. Det er langt unna myndighetenes reklametak på 135 000 kroner.

NLR krever også en oppmykning av regelverket for lokalradio utenfor storbyene, som har færre begrensninger og lov til å drive kommersiellt på FM. Likevel er det innført en del regler som begrenser mulighetene. NLR krever derfor at:

Nåværende frekvenspolitikk på FM liberaliseres, slik at lokalradioene i det minste tillates å gjøre endringer innad i eget dekningsområde, herunder replanlegging og effektivisering av FM-nettene.

Det tillates å søke nye FM-konsesjoner i konsesjonsområder som står ledige.

Det tillates å overføre FM-konsesjoner mellom aktørene.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar