Foto: Pål Lomeland
Mediepolitikk

NLR krever mediestøtte også for lokalradio

 – Lokalradio må kunne konkurrere på samme vilkår som øvrig media. Det skriver Norsk Lokalradioforbund i en høringsuttalelse. Forbundet mener at radio må gis “pressestøtte” eller en kraftig forbedret tilskuddsordning.

– Mediestøtten må gjøres plattformnøytral. Media konkurrerer på tvers av plattformer, og lokalradio må kunne konkurrere på samme vilkår som øvrig media for å utøve dagsaktuelt journalistisk arbeid, enten ved tilpasninger i nytt regelverk – eller ved en betydelig styrking av «Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier».

Dette er en av hovedkonklusjonene i en høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund om ny mediestøttelov: “Lov om økonomisk støtte til mediene” St. prop 138 L

NLR påpeker at av samlet statlig mediestøtte til lokale medier fra 2016 til 2019, mottok lokalradio kun 4,9 %. Det inkluderte tilskudd til digitalisering. 93,7 % tilfalt lokale aviser.

Kanskje enda verre er det at en stadig større del av støtten fra «Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier» tilfaller også aviser, og bidrar til ytterlige skjevfordeling.

NLR har spilt inn konkrete forslag til hvordan den nye loven kan gjøres mer plattformnøytral og i tråd med det de oppfatter å være Stortings og regjerings intensjoner for fremtidig mediepolitikk.

– Fremtidig mediestøtte må legge til rette for at muntlig formidling også verdsettes i tilskuddsordningene. Muntlig formidling er blant de metodene som er godt egnet for å skape
den åpne og opplyste samtalen som høringsforslaget la til rette for. NLR foreslår derfor at ordet «tekstbaserte» fjernes fra paragraf 5, står det i høringsuttalelsen, der man videre kan lese:

–  I dagens forskrift som gjelder produksjonstilskudd benyttes kriterier som opplag, antall utgivelser og brukerbetaling for tildeling av støtte. Det kan utvikles gode, objektive kriterier også for lokalradio, for eksempel den offisielle lyttertallsundersøkelsen fra TNS Kantar og/eller en vurdering (kvantitet/kvalitet) av egen lokal journalistisk innholdsproduksjon.

Flere lokalradioer produserer og kringkaster samisk nyhets- og aktualitetsinnhold, og bidrar med det til å utvikle de samiske språkene samt legger til rette for demokratisk debatt og meningsdanning i det samiske samfunnet. Det er naturlig at slike aktører omfattes av ordningen, mener NLR.

Lokalradioforbundet har også et innspill når det gjelder distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark. Lokalradioene i området har minst like store distribusjons-utfordringer og bør inkluderes i tilskuddsordningen, mener NLR.

Denne uttalelsen er sendt inn til høringen om ny mediestøttelov, når det gjelder mer kortsiktig er det fortsatt tilskuddsordningen for lokale lyd og bilde-medier som gjelder. Her har NLR også sendt inn en uttalelse til statsbudsjettet der de krever at Stortinget følger opp Medietilsynets forslag om å øke den økonomiske rammen for ordningen.

LES HELE UTTALELSEN:

NLR – 20201105 – Høringsinnspill til prop 138 L – Mediestøtteloven endelig

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar