Skjermbilde av innspill fra NRK om lokalradio på FM
Mediepolitikk

NRK er litt positive til lokalradio på FM

NRK vil litt positive til at lokalradio kan få fortsette å sende på FM, i hvert fall i en periode. P4 og Bauer er entydig negative til forlengelse.

Det er kommet inn over 100 høringsuttalelser etter at Medietilsynet ba om innspill om hvorvidt lokalradio skal få lov til å fortsette å sende på FM etter 2021.

Ikke overraskende er P4-gruppen og Bauer Media skarpt negative til en forlengelse, men NRK tar en litt mer diplomatisk retning og åpner for at lokalradio kanskje kan få lov til å benytte FM litt til:

– NRK forutsetter at Stortingets intensjon og vedtak fra 2011 fortsatt følges videre – samtidig har vi forståelse for at det kan være krevende for deler av lokalradio å gjennomføre digitaliseringen. En mulig løsning som forener disse hensynene kan derfor være å la lokalradio utenfor de 4 største byene få mulighet til å få noe forlenget konsesjon, men at en forutsetning for forlenget konsesjon skal være en forpliktende satsing på å digitalisere sin distribusjon i løpet av konsesjonsperioden, står det i NRKs høringsuttalelse.

Bauer Media er derimot entydig negativ til at lokalradio skal få lov til å fortsette på FM og mener i sin høringsuttalelse at det ikke er noen grunner til det. De skriver blant annet:

– Utredningen om en videre forlengelse av lokalradioers tilstedeværelse på FMbåndet er en ytterligere uthuling av de forutsetninger som lå til grunn for vår digitalsatsing. Den skaper økt usikkerhet om myndighetenes evne og
gjennomføringsvilje av den digitaliseringen Stortinget har vedtatt. Dette fører igjen til at overgangen forsinkes ytterligere fordi de nåværende aktørene på FMnettet ikke har en endelig og utvetydig avviklingsdato som ett nødvendig insitament for å forlate FM-tilværelsen.

P4-gruppen er minst like harde i sin høringsuttalelse og mener sågar at det vil være skadelig for lokalradioene selv å fortsette på FM etter 2021:

– Oppsummert mener vi at det er vanskelig å se hvilke tungtveiende argumenter som kan anføres for å vesentlig endre rammevilkårene for digitaliseringen. Det gjelder i særdeleshet i og rundt de fire store byene, der det allerede står fullt utbygde DAB-nett og hvor det har vist seg umulig å effektivt hindre ulovlige kommersielle FM-sendinger. Alternativet til en rettslig tvilsom fornyet forlengelse, vil i så fall være en full utlysning av dagens konsesjoner med fornyede konsesjonskrav eller en annen form for konkurranse eller auksjon, der nye og tidligere aktører stiller likt. Dette vil etter vårt syn være mer skadelig både for lokalradiobransjen og for digitaliseringen av radiomediet som sådan, enn om man følger eksisterende plan og avvikler lokalradio på FM 31.12.2021, skriver P4-gruppen.

MRK: Alle sitater er bare utdrag fra de respektive høringsuttalelser.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar