Foto: Medietilsynet
Mediepolitikk

NRK ingen stor konkurrent for lokalradio

I en rapport som Medietilsynet har lagt fram i dag kommer det blant annet fram at NRK ikke ødelegger for lokalradio. Rapporten tar for seg NRKs bidrag til mangfoldet, særlig med fokus på nett.

Blant annet skrives følgende om lokalradio:

– NRK sammenlignes med kommersielle radiomedier som har nyhets- og aktualitetsinnhold på nett. Av nesten 400 lokalradioer i Norge har de færreste av disse slikt innhold, og et fåtall av disse aktørene inngår dermed i analysen.

Radiokanalene som er med i analysen produserer eget redaksjonelt stoff, og har ikke syndikerte nyhetsbulletiner. Analysen viser at kanalene er
relativt nisjeorienterte, og at differensieringen fra NRK gjør at NRK fremstår som tabloid nettavis.

NRK skiller seg ut med innhold om trafikk og ulykker, mens de kommersielle radiokanalene i større grad dekker saker om kultur og familieliv. NRK og disse radiokanalene er like når det kommer til innhold om politikk, krim, næringsliv og kultur.

Medietilsynet har i denne rapporten også kommet inn på temaet FM-slukkingen og betydningen for kommersiell radio og lokalradio:

– Slukkingen av store deler av FM-nettet og overgangen til sendinger DAB-sendinger kan få betydning for de kommersielle radiovirksomhetenes reklameinntekter. Utviklingen i reklameinntektene vil avhenge av den framtidige lytteroppslutningen om DAB-kanalene.

Tilsvarende vil utviklingen i reklameinntekter for lokalradioer som fortsetter med sendinger i FM-nettet avhenge av hvor mange lyttere de tiltrekker seg. For lokalradioer som opererer under marginale driftsforhold, kan slukking av FM-nett og sendinger i DAB føre til innstilling av virksomheten, skriver Medietilsynet.

De kommer også inn på lyttertallene:

– Lyttertall offentliggjort i februar 2018 viser at den totale radiolyttingen har gått ned etter avviklingen av riksdekkende FM-sendinger. Radioenes daglige dekning før slukkingen var på 68 prosent (desember 2016).

Etter slukkingen er den daglige dekningen på 57 prosent (januar 2018). Det er nærliggende å anta at store deler av denne nedgangen er en direkte konsekvens av overgangen. Det antas at radiolyttingen vil stabilisere seg igjen etter hvert, men at det vil ta noe tid før man ser den reelle effekten av det digitale radioskiftet.

Hovedkonklusjoen i rapporten er at NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge, og NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert.

– Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår rapport konkluderer med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

2 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Men lokalradio var i følge samme tilsyn en stor konkurrent mot FM i Oslo og måtte bøtelegges med 70 000,- kr

  • Grunnen til at de fikk bot var at de kringkastet uten konsesjon.

   Sendingene fra Metro-gruppen var i full konkurranse med NRK og kommerssielle kanaler, på samme bånd og med samme teknologi som NRK og de kommersielle kanalene benytter. Å da hevde at bøteleggingen skjedde fordi de var “en stor konkurrent” (jeg antar at “en stor konkurrent mot FM” var ment å være “mot NRK” – de lovstridige sendingene var nettopp på FM, forå promotere FM som Frantidens Teknologi, i motsetning til DAB), er litt vanskelig å forsvare.

   Når en tidsavgrenset sendetillatelse er utløpt, da ER den utløpt. Etter det er kringkasting ulovlig, lovstridig. Just face it, that’s the law. Når da kanelen blir tibudt – og mottar tilbudet – om kapasitet i samme bånd og me samme teknologi som de nasjonale kanlene, over et sendernett med signifikant større dekning enn det gamle FM-sendernettet, da må du famle lenge i mørket for å finne holdbare indisier på påstandene om at konsesjonene utløp pga. “konkurranse”. Det er mer nærliggende å tro at kanalen slett ikke ønsker å konkuerre mot NRK og andre kommersielle kanaler, men ønsker å være enereådende på sitt bølgebånd. Å da komme og klage over at andre aktører ikke ønsker konkurranse er, mildt sagt, å gråte krokodilletårer.

   Hele den tiden Metro-gruppen hadde utsendelser på FM-båndet i strid med konsesjonen hadde de også DAB-utsendelser i det samme området, med større dekningsområde, i konkurranse med NRK og andre DAB-aktører. Det er god nok konkurranse til at det burde være unødvendig å bryte norsk lov for i tillegg til dette drive ulovlig kringkasting i et bånd der verken NRK eller kommersielle kanaler er konkurrenter.