Trine Skei Grande Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Ny støtteordning for lokale medier

Myndighetene sender nå ut på høring et forslag om en ny tilskuddsordning som kan være svært aktuell for lokalradio. Den nye ordningen skal bidra til utvikling og innovasjon i lokale nyhets og aktualitets-medier. 

Kulturdepartementet har sendt utkast til forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring. Dette er en oppfølging av regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018 om å opprette en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning.

– Mediemangfoldsutvalget peker på at en av de største utfordringene nyhetsmediene står ovenfor er å tilpasse seg endringene i brukervaner og inntektsstrømmer, og håndtere overgangen til digital publisering. Jeg er derfor glad for at vi har fått satt av 7 mill. kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i statsbudsjettet for 2018, og jeg ser fram til å motta innspill om hvordan ordningen best kan innrettes, sier kulturminister Trine Skei Grande

Formålet med ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling hos nyhets- og aktualitetsmedier. Ordningen skal særlig fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier.

Fristen for å levere høringsuttalelse er 17. april 2018. Høringsdokumentene er lagt ut på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/2591304 .

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar