Foto: Eivind Engberg
Mediepolitikk

Nye konsesjonsvilkår for analog FM ventes fremlagt etter sommeren

Medietilsynet har nylig sendt ut varsel til de fleste lokalradiokonsesjonærene om fem års automatisk forlengelse av FM-konsesjonen med tilhørende frekvenstillatelse. Et halvt år før ny konsesjonsperiode trer i kraft, er rammebetingelsene som lokalradiobransjen skal forholde seg til på analoge plattformer fremdeles i det blå. I følge kulturdepartementet vil vedtatte endringer i Kringkastingsforskriften og nytt regelverk fremlegges etter sommeren.

I Medietilsynets forslag som var ute til høring er det foreslått en kraftig oppmykning av konsesjonsvilkårene for lokalradiostasjoner utenfor slukkeområdene. I forslag til ny forskrift er det blant annet foreslått bortfall av innholdskrav og inntektsbegrensninger. For nisjeradioer i slukkeområdene er det lagt opp til strammere krav enn i dag.

Det er Kulturdepartementet som vedtar de endelige endringene i kringkastingsforskriften. Hvilke betingelser som blir gjeldende, er ventet fremlagt etter sommeren.

– Vi tar sikte at forskriftsendringene vil fremmes tidlig høst og at de vil tre i kraft fra nyttår, sier seniorrådgiver i Kulturdepartementet Anders Huitfeldt til lokalradio.no.

Styreleder i Norsk Lokalradioforbund Svein Larsen mener det er viktig at denne delen av prosessen avsluttes så raskt som mulig, slik at det så langt blir avklart hva som er rammebetingelsene for lokalradio.

– Dette betyr at rammebetingelsene for lokalradio mest sannsynlig vil foreligge i månedskiftet august/september. Hvis så er tilfelle bør det være tilstrekkelig tid for lokalradioene til å forberede seg på de endringene som vil komme, sier Larsen.

Medietilsynet og Nasjonalkommunikasjonsmyndighet vil sende ut formelle vedtak om fem års forlengelse av FM-konsesjonene med tilhørende frekvenstillatelser i løpet av høsten 2016.

Her kan du lese Medietilsynets fremlegg om saken på forbundets landsmøte i april

Her kan du lese Norsk Lokalradioforbunds høringsuttalelse

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar