Hans Dahle i studioet til Radio Latin Amerika i Maridalsveien. (Foto: Pål Lomeland)
Mediepolitikk

Nye regler ødeleggende for lokalradio i storbyene

– Et reklameforbud vil være svært inngripende overfor oss som en minoritetsradio. Det skriver Radio Latin-Amerika i sitt høringsvar om forslag til nye regler for FM-konsesjoner. Lokalradioen mener forslaget kan være ulovlig 

Kulturdepartementet har sendt ut på høring et forslag til nye regler som skal gjelde når lokalradioene får forlenget sine konsesjoner etter 2021. I forslaget ligger det et totalt reklameforbud for lokalradio som sender på FM i storbyene, for å hindre at disse konkurrerer med de store riksradioene.

Dette reagerer Radio Latin-Amerika kraftig på. Dette er en liten lokalradio i Oslo som lever av frivillighet, men fortsatt er avhengig av noe inntekter for å dekke kostnader som Tono/Gramo, senderleie etc.

– Vår målgruppe er Oslos minoriteter. For en minoritetsradio vil det være vanskelig økonomisk å kompensere inntektsbortfallet på 135 000 ved et reklameforbud, skriver Radio Latin-Amerika i sitt høringssvar:

– Et reklameforbud vil være svært inngripende overfor oss som en minoritetsradio. Stortingets forutsetning ved en forlengelse var at lokalradioene som er igjen på FM, skal ha levedyktig økonomi, heter det videre og:

– Forslaget som nå er fremlagt, er meget destruktivt for vår økonomiske situasjon. Vi klarer ikke å leve alene med DAB teknologien fordi vi er avhengig av å være tilgjengelig på alle distribusjonsplattformer som er tilgjengelig. Det vil ikke være mulig å delta i flere digitaliseringsprosjekt om vi ikke kan tjene penger på de analoge sendingene også.

Det er ikke bare reklameforbudet som skaper trøbbel for Radio Latin-Amerika. Totalforbudet med programsamarbeid hindrer livsviktig informasjon skriver de i sitt høringssvar:

– Den umiddelbare konsekvensens blir at man forbyr livsviktig informasjon for minoriteter i Norge i forhold til informasjon fra deres egne hjemland. Dette kan bidra til å skape et misforhold i forhold at norske myndigheter ønsker å skjule det som skjer i minoritetenes hjemland, skriver lokalradioen og fortsetter:

– Et totalforbud mot fast programsamarbeid overfor minoritetsradio er derfor i strid med EMK artikkel 10 og er et forbud som er meget inngripende i vår virksomhet.

I sin konklusjon hevder daglig leder Hans Dahle, som flere andre i lokalradiobransjen, at dette forslaget er et angrep på lokalradio:

– I denne saken har vi behov for bedre økonomiske rammer – men det åpner altså ikke forslaget fra Departementet for – tvert imot skal vi straffes om vi bryter regelverket. Det gjøres altså tiltak for å svekke mediemangfoldet i Oslo på grunnlag av FM teknologien.

Endringene i forskrift som medfører ulikheter bryter altså med legalitetsprinsippet etter grunnlovens §98 fordi forskriften lager en ulikhet for kringkastingsloven. Dermed mangler totalforbudet hjemmelsgrunnlaget med enkeltvedtak etter Kringkastingslovens §2-1 og §2-2.

– Det foreslåtte forbudet vil være vidtrekkende, og vil kunne få store økonomiske konsekvenser for lokalradiobransjen, samt for annonsører i vårt marked. Forbudet innebærer et markert brudd med en etablert tilstand, og vil være tyngende for de selskapene som rammes.

LES HELE HØRINGSUTTALELSEN HER

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar