Åslaug Sem-Jacobsen og Stortinget Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Nye spørsmål på Stortinget om DAB

Åslaug Sem-Jacobsen fortsetter sin kamp for å oppklare hva som skjedde med FM-slukkingen. Hun stiller nå nye spørsmål om DAB, denne gang til kulturministeren.

Åslaug Sem-Jacobsen er stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Telemark og sto i sommer i spissen for kravet om at FM måtte åpnes igjen, av hensyn til mangfold og beredskap. Hun har stilt flere kritiske spørsmål til diverse ministere relatert til DAB og denne uka kom hun med et nytt spørsmål til Kulturminister Trine Skei Grande:

Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange master, hovedsendere, mindre sendere og omformere som kan sende FM, finnes i Norge per dags dato, inkludert de som benyttes av lokalradio, samt hvor mange det var før slukkingen av FM startet i 2017?

Spørsmålet er foreløpig ikke besvart

For bare få uker siden stilte Sem-Jacobsen også et DAB-spørsmål til justisministeren:

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): NRK og Norsk Lokalradioforbund har nylig fornyet beredskapsavtalen for lokalradio. Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere vært en del av avtalen, men har denne gang konkludert med at det ikke er nødvendig å være part i avtalen.
Kan statsråden redegjøre for hvilke vurderinger som ligger til grunn, og hvorfor mener statsråden det ikke er nødvendig å være med på avtalen når det faktisk er Justis- og beredskapsdepartementet som har et overordnet ansvar for beredskapen i Norge?

Svar

Tor Mikkel Wara: Kringkastingsloven § 2-4 (som gir hjemmel for at kringkastere skal sende meldinger fra statsmyndigheter når det har vesentlig betydning), og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 1-7. § 1-7 sier at et departement eller den statsmyndighet det har gitt fullmakt (her politi og Fylkesmannen), kan kreve en melding sendt i kringkastingssending eller i lokalkringkastingssending på visse vilkår.

Avtalen regulerer forholdet mellom NRK og lokale radiostasjoner til oppfyllelse av forpliktelser etter lov- og forskrift, nærmere bestemt Kringkastingsloven.

I denne avtalen forplikter NRK, Telenor, Norkring og Norsk Lokalradioforbund (NLR) seg til å kunne videreformidle uredigert informasjon fra myndighetene i en krisesituasjon.

Det er ansvarlig leder for krisehåndtering (sentrale myndigheter, Fylkesmannen og politimester) som er gitt myndighet til å definere når en krisesituasjon foreligger, og varsler da NRKs distriktskontor og NLRs avtalefestede lokalradiostasjoner.

JD har ingen rolle eller funksjon i det konkrete samarbeide mellom de ovennevnte parter og det er derfor naturlig at vi heller ikke er part i denne konkrete samarbeidsavtalen. Forholdet mellom staten og kringkasterne er tilstrekkelig ivaretatt i lov- og forskrift.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Helt normal moderne måtte å innføre tjenester. – ANBUD!
  Det skal settes en totalpris før oppstart, og prosjektet skal ha en slutt, før en går over til kalkulerte vedlikeholdskostnader.
  Prisen skal så lav om mulig av de som skal gi anbud, og de som ønsker endringen, som må fremlegge en lav pris for å få det gjennomført.
  Og hva får en: Underdimensjonert urealistisk dritt, som bygger på optimistiske teoretiske beregninger.
  For å få endringen gjennomført ble det argumenterte med ettermonterte DAB adaptere, som vanskelig vil oppnå beskrevet følsomhet etter anbudet, og følgelig stor misnøye.
  Disse høyfrekvente radiosignalene, dempes også lettere av snø, regn og våte trær enn FM, og jeg tviler på at dette er tatt hensyn til.
  Flott der det fungerer, men ellers , like irriterende som bakkenettet for TV, hvor dekningen også ble langt dårligere enn det vi hadde.
  Legg inn penger for en kontinuerlig forbedring for de begge nettene, så er det i det minste håp om at det kan bli brukbart, en gang i fremtiden.