Mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Arild Grande (Foto: Arbeiderpartiet)
Mediepolitikk

Også Ap er kritisk til DAB

Kulturminister Linda Hofstad Helleland må nok en gang redegjøre for DAB. Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande (bilde) er i et skriftlig spørsmål bekymret for samfunnsberedskapen når rikskanalene slukker sine FM-sendere.

Tidligere har både Senterpartiet og FrP stilt en rekke kritiske spørsmål om FM-slukkingen til kulturministeren, nå følger altså også Arbeiderpartiet.

– Kan statsråden bekrefte at alle sider ved beredskapssituasjonen etter slukking av FM og overgang til DAB er grundig vurdert, og at vi etter slukking av FM har en beredskap som er bedre enn før slukking, spør Grande i sitt skriftlige spørsmål til kulturministeren.

Bakgrunnen er følge Dagsavisen oppslag om beredskapsevnen i det norske samfunnet etter overgangen til DAB-radiosendinger i en situasjon hvor en stor del av den norske bilparken ikke har montert nødvendig digital radiomottaker. Det er fortsatt 2 millioner biler som ikke har DAB-radio montert. Etter 2017 blir det bare lokalradio å høre på FM

– I Dagsavisen 2. juni uttaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at DSB ikke har utredet spørsmål knyttet til beredskapssituasjonen etter overgangen til DAB. Dette har ført til at enkelte har stilt spørsmål ved om alle sider ved fremtidig beredskap er godt nok vurdert av regjeringen, skriver Grande i sitt brev.

Det er i den senere tid rettet kritikk mot FM-slukkingen fra flere hold på grunn av bekymring for sikkerhet og beredskap.

Norges Fiskarlag har gått hardt ut mot fm-slukkingen og er bekymret for sikkerheten til sjøs. Både politikere og interesseorganisasjoner er bekymret for sikkerheten på veiene.

Stortingspolitiker Janne Sjelmo Nordås (Sp) er kritisk til at myndighetene legger ansvaret for samfunnssikkerhet på publikum, og vår vilje til å kjøpe digitalt radioutstyr.

– Radio er en del av beredskapen vår. Vi er vant til å få viktige opplysninger om hendelser via radioen, sier Nordås, medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, til Dagsavisen.

Bilistenes interesseorganisasjon NAF er også kritisk til at FM slukkes før DAB er standard i norske biler.

– Det er svært viktig for folk som ferdes i hele landet å ha tilgang til radio, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

– Radio er en viktig kanal for å komme i kontakt med folk både når det gjelder vær- og veimeldinger, trafikkmeldinger om avvik, og når det gjelder informasjon som er viktig sikkerhetsmessig, sier Sødal til Dagsavisen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar