Ib Thomsen, Frp
Mediepolitikk

Også Frp krever svar om fm-slukking

Kulturministeren må nok en gang svare på spørsmål om FM-slukking. – Hvem tar konsekvensene av at FM-nettet stenger for tidlig, spør stortingsrepresentant for FrP, Ib Thomsen i et skriftlig brev.

Det har lenge vært kjent at FrP er kritiske til å tvangslukke FM-nettet og partiet var det eneste som stemte mot stortingsvedtaket i 2011. Nå er partiet alvorlig bekymret for radio, dersom DAB-planene gjennomføres neste år. De peker blant annet på at digitaliseringen skulle koordineres med de andre nordiske landene

– I Sverige var hensynet til lytterne, samfunnsøkonomi og sikkerhet avgjørende for at politikerne til slutt sa nei til å stenge FM. Norge er det første og eneste landet som har vedtatt å stenge FM. Ingenting tyder på at andre land vil følge etter Norge, sier FrPs stortingsrepresentant Ib Thomsen.

– Et annet aspekt er at bare litt over 20 prosent av bilparken i Norge har DAB-radio. At bilister ikke nås med livsviktige trafikkmeldinger er samfunnskritisk. Det vil også innebære en fare at turister og ikke minst yrkessjåfører fra utlandet ikke vil kunne lytte til radio i Norge og motta meldinger, påpeker Thomsen.

Finnmark har varslet om svak DAB-dekning i fylket. Det er også knyttet bekymring til DAB sin teknologiske levetid og til den store regningen forbrukerne får da millioner av FM-radioer må skiftes ut.

– At DAB er avhengig av at GPS- systemet fungerer svekker beredskapen til DAB vesentlig. Ved krig og kriser er det en kjensgjerning at GPS-signalene kan bli slått av eller prioritert til militære formål.

Hele DAB-nettet kan bli slått ut av feil eller omprioriteringer, og det har skjedd flere ganger at GPS-signalene har falt ut over Nord-Europa. I sum er det god grunn til å mene at en slukking av FM ikke vil være i tråd med god samfunnssikkerhet og ikke vil være til forbrukernes beste, avslutter Thomsen.

Tidligere har også Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås sendt skriftlige spørsmål til Kulturministeren om FM-slukking, der hun mente at hele prosessen burde utsettes.

Svaret fra Kulturministeren på det spørsmålet var som ventet at hun ikke så noen grunn til å utsette fm-slukkingen, og viste til faglige vurderinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet.

FrP vedtok på sitt årsmøte å stanse FM-slukkingen. I resolusjonen heter det blant annet:

Som det eneste landet i Europa og den vestlige verden, har Norge besluttet å stenge FM-nettet i løpet av 2017. DAB-radioer blir nå påtvunget innbygerne i det ganske land. Dette har som konsekvens at flere millioner radioer blir effektivt ubrukelige…..

….Ved å godta å stenge FM-nettet som gir andre frie radiomedier muligheten til å sende radio, bygger vi opp en eldgammel aktør, NRK, som da vil få et fortrinn og en posisjon som er uheldig.

I tillegg har nå mange lokallag i diverse partier utrykt sterk bekymring for at fm skal slukkes, og skal man tro kommentarfeltene til nettavisene er folket 100 % for å beholde FM, også blant de som mener at DAB er en bedre teknologi.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar