Trine Skei Grande Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Over 20 millioner kroner til lokalkringkasting

Regjeringen setter av over 20 millioner kroner til tilskudd for lokalkringkasting neste år. Samtidig dobles innovasjons-støtten. Avisene skal få mer penger

Regjeringen foreslår å bruke 20,4 millioner kroner under posten tilskudd til lokale lyd og bilde-medier i 2020. Det kommer fram av forslaget til statsbudsjett som nå er lagt fram. For 2019 har Medietilsynet tildelt 19,8 millioner kroner i slik støtte.

Samtidig foreslår regjeringen å doble innovasjon- og utviklingsstilskuddet til nyhets – og aktualitetsmedier med 10 millioner kroner i 2020. Noe av disse pengene kan komme lokalradio til gode, men økningen er i all hovedsak rettet mot digitalisering av avisene, som følge av endringene i postloven som ikke går distribusjon av aviser hver dag.

Medietilsynet får mer penger, fordi de i 2020 skal forberede og gjennomføre en omlegging av mediestøtteordningene. Dette skal blant annet gjøres ved å bidra til etablering av Mediestøtterådet. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilningene til Medietilsynet med 1 million kroner for dette formålet.

Den store posten når det gjelder media i budsjettforslaget til Kulturdepartementet gjelder selvsagt NRK. Kringkastingsavgiften blir avviklet 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt skal NRK finansieres med tilskudd over statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår et tilskudd på vel 5,7 milliarder kroner til NRK i 2020. Fordi merverdiavgiftsplikten for NRK er foreslått videreført blir det totale tilskuddett på 6,4 milliarder kroner.

– Dette er viktig for å sikre en framtidsrettet finansieringsmodell for et uavhengig NRK. Denne modellen vil i større grad enn lisensordningen ha en sosial profil, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

 – Regjeringens mediepolitikk skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bred offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. Regjeringen vil modernisere mediestøtten, blant annet for å legge til rette for lokale medier i hele landet, unngå geografisk «hvite flekker» og legge til rette for innovasjon i bransjen, skriver Kulturdepartementet i sitt budsjettforslag.

Regjeringen foreslår å bevilge vel 415 mill. kroner i direkte mediestøtte. Produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier foreslås økt med 40 mill. kroner. Regjeringen har varslet en omfordeling av produksjonstilskuddet til fordel for små, lokale aviser. Den økte bevilgningen skal bidra til å lette omstillingen for berørte støttemottakere i en overgangsperiode.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar