Styrleder i NLR, Aslak Skretting i samtale med P4-sjef Kenneth Andresen under fremleggelsen av Medietilsynets lokalradiorapport (Foto: Erik Watland/Medier24)
Mediepolitikk

P4 mener lokalradio bør legges ned

I sitt høringssvar, angående forslaget til nye konsesjonsregler, går P4-gruppen litt lenger enn de fleste og mener at lokalradio på FM i storbyene bør slukkes. 

Flere lokalradioer har uttalt seg negative til forslaget, som blant annet innebærer et reklameforbud på FM i storbyene. Ansvarlig redaktør i P4, Kenneth Andresen er av en helt annen mening:

– Slik vi ser det kan en FM-slukking i byene kombinert med en tidsbegrenset (maks fem år) forpliktende FM-forlengelse utenfor de fire store byene være en løsning som både fører digitaliseringen fremover samtidig som det vil gi de minste lokalradioene noe mer tid til å omstille seg, skriver Andresen som har undertegnet høringsutalelsen.

P4-sjefen mener at det er vanskelig å se at en ytterligere forlengelse skal gjøre det lettere for storbystasjonene å finansiere den digitale overgangen:

– I distriktene er DAB-utbyggingen kostbar fordi det er få som kan gå sammen om å bygge ut nettet, og dessuten trenger man FM for å finansiere overgangen. Ingen av disse argumentene gjelder i slukkeområdene. I alle de store byene finnes det godt utbygde og operative DAB-nett med kapasitet til å distribuere alle de sendetimene som i dag er på FM. Disse nettene tilbyr også distribusjon som kostnadsmessig kan likestilles med FM, går det fram av P4-gruppens høringssvar.

Dersom det ikke blir full slukking, som altså ikke er foreslått av Kulturdepartementet, mener Andresen at lokalradio i storbyene bør få mye strengere regler og går kraftig ut mot dagens situasjon:

– Vi vil faktisk gå så langt som å hevde at dagens regelverk er totalt ineffektivt, har store mangler og overhodet ikke adresserer utfordringene digitaliseringen av radio står overfor, skriver P4-sjefen.

P4-gruppen er ikke bare negative til lokalradio i sitt høringssvar, men støtten gjelder bare lokalradioer utenfor storbyene:

– …..P4-gruppen støtter derfor vurderingen om at eksisterende konsesjoner i disse områdene forlenges uten ny konsesjonsutlysning. Vi støtter også muligheten for å kunne å søke om nytildeling eller overføring av konsesjoner utenfor slukkeområdene (hvis det er ledig sendetid) da dette kan være viktig for å sikre lokalradiomangfoldet samt for å finansiere digitalovergangen.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar