Skjermbilde fra Stortingets Nett-TV
Mediepolitikk

P4 og Bauer vil digitalisere alt i storbyene

P4-gruppen og Bauer Media gikk til frontalangrep på lokalradio i storbyene i en høring på Stortinget i dag. De vil fjerne alt fra FM i og rundt storbyene.

Det var i dag invitert til høring blant annet om representantforslaget om at lokalradio skal få forlenget sine konsesjoner på FM til 2031. Der møtte P4, Bauer Media, Radio Metro og Norsk Lokalradioforbund stortingspolitikere, i all hovedsak fra Kulturkomiteen.

Fra alle parter så det ut til å være velvilje for at de små og mellomstore lokalradioene utenfor storbyene kan få fortsette å sende på FM i noen år til. Selv Kenneth Andresen fra P4 ymtet frampå at det var greit, men var vesentlig mer opptatt av lokalradio i storbyene.

P4-gruppen og Bauer Media gikk i tospann inn for at all lokalradio skal fjernes fra FM i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og begrunnelsen er at de mener enkelte aktører bryter med Stortingets vedtak om digitalisering.

Deres hovedargument så ut til å være at det var utbygd et DAB-nett i alle storbyene og derfor trenger ikke lokalradioene å sende på FM der.

Det er ingen tvil om at det er Radio Metro som er målgruppen for dette forslaget, siden Radio Metro har kapret lyttere ved på diverse måter å fortsatt være tilgjengelig på FM.

Morten Wold fra Frp mente at P4-gruppen her snakket med dobbeltmoral ettersom de selv sender på FM i Østfold og Kristiansand. Der svarte Andresen at det ikke er P4 som sender på FM, men derimot datterselskapet P5 i Østfold og NRJ i Kristiansand. Han sa at dette var små stasjoner som de planla å digitalisere.

Aslak Skretting la fram synet til de norske lokalradioene som er at man trenger en forlengelse til 2031 for å bli ferdig med digitaliseringen, og pekte på at konsesjonen for både riks og lokal DAB gjelder til 2031.

Bauer Media påstod under høringen at 60 % av lokalradiolytinngen er på DAB. Skretting var raskt ute og avkreftet det. De tre største aktørene på lokalradio hadde bare 20 % av lyttingen på DAB og det er bare 30 % av lokalrdioene som er på DAB, fortalte han.

Han påpekte også at en forlengelse for lokalradio på FM er helt gratis for Stortinget og for samfunnet generellt, noe også Hilde Apneseth fra Metro kom innpå i høringen:

– Dersom FM-nettet legges ned er alle investeringene gjort forgjeves. Bedrifter går konkurs og arbeidsplasser, mange av dem i distriktene, går tapt. Hvorfor skal norske politikere la FM-nettet ligge brakk og med vitende og vilje avvikle en hel bransje som ikke belaster statsbudsjettet eller miljøet?, sa Apneseth, som også mener at det er feil med begrensinger i storbyene:

– Hvem er det som lider dersom kommersiell radio får sende i storbyene? Det er i alle fall ikke lytterne. Nå ser myndighetene det som en hovedoppgave å hindre at hovedstadens befolkning skal bli informert om det som skjer i trafikken, i lokalpolitikken og lokalsamfunnet. Hvordan er dette mulig når et av de bærende prinsippene på Stortinget er at hele landets befolkning skal ha tilgang til de samme tjenestene? sa Apneseth.

Responsen fra politkerne i salen var i all hovedsak positiv til at lokalradio skal få fortsette på FM også etter 2021. De snakket om juridiske komplikasjoner med en så lang forlengelse og var også interessert i å høre mer fra P4 og Bauer om hva slags begrensninger som eventuellt skulle pålegges lokalradio i storybyene

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar