Freddy Andre Øvstegård (SV) - Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Politikerne svarer om lokalradio: Freddy André Øvstegård (SV)

Hva mener egentlig viktige stortingspolitikere om fremtiden for norske lokalradioer? Vi har stilt 5 spørsmål til kulturpolitikere.  Denne gangen svarer Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål og svar legges ut i sin helhet

LES OGSÅ: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) svarer

LES OGSÅ: Tage Pettersen (H) svarer

LES OGSÅ: Ap svarer 

LES OGSÅ: MDG svarer

LES OGSÅ: Himanshu Gulati (FrP) svarer

SVARET FRA SV:

1. Diskusjonen om innføring av DAB har både i Norge ogandre land pågått i mange år. Norge er det eneste land som har avviklet FM for nasjonale kanaler. Synes du dette var fornuftig. Hva synes du om denne prosessen og er du fornøyd med resultatet så langt?

Freddy André Øvstegård: Det er mye som er kritikkverdig i denne prosessen, kanskje særlig teknologivalget og beslutningen om å slukke FM-nettet. SV har i vårt nye arbeidsprogram programfestet følgende: Sikre lokalradioenes framtid ved å tillate videre bruk av FM, også etter 2025.

2. Departementet har i et høringsnotat foreslått et totalt reklameforbud for nisjeradioer i storbyene. Er du enig eller uenig i  et slikt forbud?

Freddy André Øvstegård: For meg fremstår det urimelig. Vi har ikke vurdert saken enda, siden det kun har vært ute til høring og ikke kommet til Stortinget. Med det forbeholdet vil jeg si meg uenig med departementets forslag.

3. Utenfor storbyene er det lov å søke om ny konsesjon eller overta en eksisterende konsesjon for lokalradio. Departementet foreslår å forby dette i og rundt de fire største byene. Er du enig eller uenig i dette?

Freddy André Øvstegård: Jeg mener dette er galt.

4. Reglene som er foreslått for lokalradio, også utenfor storbyene, innebærer at det ikke er mulig å sette opp nye sendere for å gi bedre teknisk dekning i konsesjonsområdet, selv om mange ikke kan få inn radiosignalene. Mener du dette er riktig eller galt?

Freddy André Øvstegård: Jeg mener dette er galt.

5. Det har vist seg vanskelig å finne bærekraftig drift på DAB uten støtte fra FM-distribusjon, noe Medietilsynet også påpeker i sine utredninger. Lokalradio på DAB er avhengig av driftsstøtte for å klare overgangen, men potten avsatt til formålet er altfor lav i forhold til behovet, noe som var tydelig ved årets tildeling. Vil ditt parti arbeide for å øke støtten avsatt til digitalisering av lokalradio, slik at aktørene får en mer forutsigbar digital fremtid?

Freddy André Øvstegård: Ja, og SV har foreslått dette i våre alternative statsbudsjetter.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar