Åslaug Sem-Jacobsen og Stortinget Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Politikerne svarer om lokalradio: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Hva mener egentlig viktige stortingspolitikere om fremtiden for norske lokalradioer? Vi har stilt 5 spørsmål til kulturpolitikere.  Først  ut er Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

LES OGSÅ: Tage Pettersen (H) svarer

LES OGSÅ: Freddy André Øvstegård (SV) svarer 

LES OGSÅ: Ap svarer

LES OGSÅ: MDG svarer

LES OGSÅ: Himanshu Gulati (FrP) svarer

SVARET FRA SENTERPARTIET: 

Spørsmål og svar legges ut i sin helhet

1. Diskusjonen om innføring av DAB har både i Norge og andre land pågått i mange år. Norge er det eneste land som har avviklet FM for nasjonale kanaler. Synes du dette var fornuftig. Hva synes du om denne prosessen og er du fornøyd med resultatet så langt?

Åslaug Sem-Jacobsen:  Jeg syns hele prosessen har vært hårreisende etter at det i forrige stortingsperiode ble klart at DAB ikke nødvendigvis var framtida for radio, men at kulturdepartementet og et flertall på stortinget da likevel valgte å forøke å tvinge befolkningen over på DAB ved å slukke det nasjonale FM-nettet enda motstanden i befolkningen var stor.

At alle land bortsett fra Sveits har valgt å droppe sine planer om å avvikle nasjonale kanaler for FM sier da også sitt. I andre land er det fortsatt FM som gjelder og selvfølgelig satser man heller på nettradio. Mens vi altså har brukt enorme summer både statlig og privat på å investere i en utdatert teknologi samtidig som mediemangfoldet vårt etter min mening har blitt svekket. For selv om DAB gav oss mange flere musikkanaler, som jeg liker å lytte til selv når jeg ikke ønsker særlig med innhold, så syns jeg det er trist med alle lokalradioene som har lagt inn årene. Og jeg syns det er trist at viktige innholds kanaler som P3 mistet mye av sin status i sin målgruppe etter slukkingen. Og så er jeg bekymra for beredskapen vår all den tid man fortsatt ikke har DAB over hele landet og ute på sjøen, og utenlandske kjøretøy heller ikke har DAB.

Mener nok at P1 som er beredskapskanalen vår, burde sende på FM. Det er for øvrig fortsatt en gåte for meg hvorfor vi ikke hadde en like grundig risikoanalyse av de beredskapsmessige konsekvensene av en slukking, slik Sverige hadde. Nabolandet vårt konkluderte da med at de ikke skulle slukke FM, bl.a. pga. innspillene til Forsvaret.

2. Departementet har i et høringsnotat foreslått et totalt reklameforbud for nisjeradioer i storbyene. Er du enig eller uenig i et slikt forbud?

Åslaug Sem-Jacobsen:  Jeg er helt uenig i et slikt forbud. Forstår egentlig ikke at vi kan ha det. Det er jo som at vi skulle forby ulike lokalaviser og fagblader å utgi sine publikajoner på papir i storbyene. At myndighetene skal bestemme at de kun får publisere digitalt fordi man skal sikre aviser som VG.no, Dagbladet.no og NRK.no gode markedsvilkår fordi de har gjort så store digitale investeringer i det siste. Jeg er temmelig sikker på at det ville blitt svært stor ståhei bl.a. pga. konkuranselovgivning og  yttringsfriheten om regjeringa hadde foreslått det…..

3. Utenfor storbyene er det lov å søke om ny konsesjon eller overta en eksisterende konsesjon for lokalradio. Departementet foreslår å forby dette i og rundt de fire største byene. Er du enig eller uenig i dette?

Åslaug Sem-Jacobsen: Jeg er uenig i dette med samme begrunnelse som i svaret på spørsmålet over. Men også fordi jeg har fått med meg at det vil ramme flere av de lokalradiotilbudene som nå eksisterer såpass kraftig at vi kan miste dem.

4. Reglene som er foreslått for lokalradio, også utenfor storbyene, innebærer at det ikke er mulig å sette opp nye sendere for å gi bedre teknisk dekning i konsesjonsområdet, selv om mange ikke kan få inn radiosignalene. Mener du dette er riktig eller galt?

Åslaug Sem-Jacobsen: Det er jo galt. Virker faktisk som at regelverket er utformet slik at det skal være vanskeligst mulig for lokalradio å drifte på FM selv om Stortinget har vedtatt at de skal få fortsette ut 2026 på FM. Jeg må si at det er mye bedre med gullerøtter og insentiver enn denne typen forbud og pisk for å få fattige lokalradioer til å ta kostnaden med å komme seg på DAB.

5. Det har vist seg vanskelig å finne bærekraftig drift på DAB uten støtte fra FM-distribusjon, noe Medietilsynet også påpeker i sine utredninger. Lokalradio på DAB er avhengig av driftsstøtte for å klare overgangen, men potten avsatt til formålet er altfor lav i forhold til behovet, noe som var tydelig ved årets tildeling. Vil ditt parti arbeide for å øke støtten avsatt til digitalisering av lokalradio, slik at aktørene får en mer forutsigbar digital fremtid?

Åslaug Sem-Jacobsen:  Senterpartiet vil øke støtten til lokalradio både innenfor selve pressestøtten og i potten avsatt til digitalisering av lokalradio, noe vi også har vist i våre alternative budsjetter de siste årene. Dette fordi vi er opptatt av den verdien loklaradio har både  i sine lokalsamfunn og som en viktig del av mediemangfoldet vårt.

Jeg ønsker meg flere, ikke færre lokalradioaktører framover, og jeg ønsker meg flere lokalradioer som jobber enda mer journalistisk og byr på enda mer journalistisk innhold.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar