Himanshu Gulati - Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Politikerne svarer om lokalradio: Frp

Hva mener egentlig viktige stortingspolitikere om fremtiden for norske lokalradioer? Vi har stilt 5 spørsmål til kulturpolitikere på Stortinget. Denne gangen svarer Himanshu Gulati fra FrP. 

Spørsmål og svar legges ut i sin helhet

LES OGSÅ: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) svarer

LES OGSÅ: Freddy André Øvstegård (SV) svarer

LES OGSÅ: Tage Pettersen (H) svarer

LES OGSÅ: MDG svarer

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet svarer

SVAR FRA FRP: 

1. Diskusjonen om innføring av DAB har både i Norge og andre land pågått i mange år. Norge er det eneste land som har avviklet FM for nasjonale kanaler. Synes du dette var fornuftig? Hva synes du om denne prosessen og er du fornøyd med resultatet så langt?

FrP:  Vi har vært imot slukkingen av FM hele tiden, og vi er faktisk det eneste partiet som har inntatt en prinsipiell holdning til dette spørsmålet. Staten skal ikke bestemme hvilken teknologi private aktører skal bruke for å sende, eller lytterne må ha for å lytte.

Vårt problem var imidlertid at vi ikke hadde med noen av de andre partiene på dette standpunktet. AP, SV og SP som satt i regjering, kjørte denne prosessen fram til 2013, og da vi kom inn i regjeringen delte ingen av de andre borgerlige partiene vårt standpunkt. Da er det vanskelig å få gjort noe dersom man da ikke har den politiske ledelsen av departementet.

Det ville ikke føre til noe om vi tok regjeringskrise på dette spørsmålet, men hele prosessen har vært hårreisende, og det er nå helt klart at DAB ikke er framtida for radio. Ingen andre land i Europa vil gå inn for slukking av FM.

2. Departementet har i et høringsnotat foreslått et totalt reklameforbud for nisjeradioer i storbyene. Er du enig eller uenig i et slikt forbud?

FrP:   Vi er helt uenig i et slikt forbud. Hva er begrunnelsen for dette? Er det neste at vi skal forby lokalaviser å annonsere i storbyene? Et slikt forslag er totalt meningsløst, og minner om regimer i det tidligere Øst-Europa og Sovjetunionen. Hvordan kan vi i Norge i 2021 gå inn for noe slikt. Dette vil vi vær med på å stoppe.

3. Utenfor storbyene er det lov å søke om ny konsesjon eller overta en eksisterende konsesjon for lokalradio. Departementet foreslår å forby dette i og rundt de fire største byene. Er du enig eller uenig i dette?

FrP:  Hvorfor i alle dager skal vi forby dette? Er poenget virkelig at staten Norge skal arbeide for å gjøre det vanskeligst mulig for små aktører å overleve? Dette er et totalt meningsløst forslag.

4. Reglene som er foreslått for lokalradio, også utenfor storbyene, innebærer at det ikke er mulig å sette opp nye sendere for å gi bedre teknisk dekning i konsesjonsområdet, selv om mange ikke kan få inn radiosignalene. Mener du dette er riktig eller galt?

FrP: Dette er jo like meningsløst som de andre forslagene. Igjen: Hvorfor og med hvilken begrunnelse skal man gjøre det vanskeligst mulig for små aktører å overleve, og hvorfor skal ikke lyttere innenfor et tildelt og godkjent konsesjonsområde på FM få muligheten til å lytte uavbrutt til radio?

5. Det har vist seg vanskelig å finne bærekraftig drift på DAB uten støtte fra FM-distribusjon, noe Medietilsynet også påpeker i sine utredninger. Lokalradio på DAB er avhengig av driftsstøtte for å klare overgangen, men potten avsatt til formålet er altfor lav i forhold til behovet, noe som var tydelig ved årets tildeling. Vil ditt parti arbeide for å øke støtten avsatt til digitalisering av lokalradio, slik at aktørene får en mer forutsigbar digital fremtid?

FrP: Før vi bevilger penger til dette håpløse prosjektet, kunne vi jo heller starte med å tillate reklame og gjøre rammebetingelsene bedre for de som sender på FM i dag. Deretter kan vi vurdere om det er behov for offentlige penger til å bygge ut DAB for lokale aktører.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar