Une Bastholm - Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Politikerne svarer om lokalradio: MDG

Hva mener egentlig viktige stortingspolitikere om fremtiden for norske lokalradioer? Vi har stilt 5 spørsmål til kulturpolitikere. Vi har også stilt de samme spørsmålene til partier som ikke er representert i Kulturkomiteen. Denne gangen svarer Miljøpartiet De Grønne ( MDG): 

Spørsmål og svar legges ut i sin helhet

LES OGSÅ: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) svarer

LES OGSÅ: Freddy André Øvstegård (SV) svarer

LES OGSÅ: Tage Pettersen (H) svarer

LES OGSÅ:  AP svarer

LES OGSÅ: Himanshu Gulati (FrP) svarer

SVAR FRA MILJØPARTIET DE GRØNNE: 

1. Diskusjonen om innføring av DAB har både i Norge og andre land pågått i mange år. Norge er det eneste land som har avviklet FM for nasjonale kanaler. Synes du dette var fornuftig. Hva synes du om denne prosessen og er du fornøyd med resultatet så langt?

MDG: De Grønne var kritiske til slukkingen av FM-nettet fordi vi mente det var for stor usikkerhet rundt kvaliteten på DAB-dekning, og at dette i for stor grad underminerte mediemangfoldet og varslingssystemet som norsk lokalradio er en viktig bestanddel av. MDG støtter digitaliseringen av Norge generelt, også når det gjelder lokalradioer, men overgangen til et digitalt samfunn må være rettferdig og inkluderende. Vi mener overgangen fra FM til DAB burde foregått mer gradvis for å sikre hele befolkningen et mangfoldig medietilbud på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

2. Departementet har i et høringsnotat foreslått et totalt reklameforbud for nisjeradioer i storbyene. Er du enig eller uenig i et slikt forbud?

MDG: De Grønne stemte i 2019 for at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med forslag til eventuelle endringer for reklamereglene for lokalradio på FM. I henhold til det nylige reklameforbudet for nisjeradioer i storbyene, mener vi det er av betydning at aktører som driver med lokalradio på FM-nettet i storbyene opplever at forbudet fører til konkurransevridning. Dersom reklameforbudet fører til urimelige konkurransevilkår for lokalradioer, vil vi vurdere tiltak for å motvirke dette. Vi vil påpeke at det er spesielt bekymringsfullt at reklameforbudet rammer radiotilbudet til minoriteter. Digitaliseringsprosessen for norsk radio må være rettferdig, og MDG er åpne for å vurdere rettferdigheten ved et totalforbud mot reklame for nisjeradioer i storbyene.

3. Utenfor storbyene er det lov å søke om ny konsesjon eller overta en eksisterende konsesjon for lokalradio. Departementet foreslår å forby dette i og rundt de fire største byene. Er du enig eller uenig i dette?

MDG: Dette har vi ikke tatt stilling til, men vi mener det er viktig at lokalradioer skal bli rettferdig behandlet under digitaliseringsprosessen, også i og rundt storbyene.

4. Reglene som er foreslått for lokalradio, også utenfor storbyene, innebærer at det ikke er mulig å sette opp nye sendere for å gi bedre teknisk dekning i konsesjonsområdet, selv om mange ikke kan få inn radiosignalene. Mener du dette er riktig eller galt?

MDG: Dette har vi ikke tatt stilling til, men vi anerkjenner at det er selvmotsigende å gi konsesjoner for lokalradio og samtidig forby infrastrukturen som er nødvendig for at radiosignalene skal nå fram.

5. Det har vist seg vanskelig å finne bærekraftig drift på DAB uten støtte fra FM-distribusjon, noe Medietilsynet også påpeker i sine utredninger. Lokalradio på DAB er avhengig av driftsstøtte for å klare overgangen, men potten avsatt til formålet er altfor lav i forhold til behovet, noe som var tydelig ved årets tildeling. Vil ditt parti arbeide for å øke støtten avsatt til digitalisering av lokalradio, slik at aktørene får en mer forutsigbar digital fremtid?

MDG: Lokalradioer er en viktig del av det norske mediemangfoldet, og må gis muligheten til å forbli relevant i et digitalt samfunn. De Grønne støtter tiltak for digitalisering av lokalradio. Vi vil styrke mediestøtten for å sikre et mangfold av frie medier lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi vil jobbe for at de samme journalistiske rammevilkårene skal gjelde på tvers av plattformer og teknologiske distribusjonskanaler, og sikre vilkårene for uavhengige, redaktørstyrte, journalistiske medier i et digitalisert samfunn.

NB: Svaret har kommet fra sentralt hold i MDG og ikke nødvendigvis fra MDGs eneste stortingsrepresentant, Une Bastholm, som illustrerer saken. 

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar