Tage Pettersen - Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Politikerne svarer om lokalradio: Tage Pettersen (H)

Hva mener egentlig viktige stortingspolitikere om fremtiden for norske lokalradioer? Vi har stilt 5 spørsmål til kulturpolitikere.  Denne gangen svarer Tage Pettersen ( Høyre)

Spørsmål og svar legges ut i sin helhet

LES OGSÅ: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) svarer

LES OGSÅ: Freddy André Øvstegård (SV) svarer

LES OGSÅ: Ap svarer

LES OGSÅ: MDG svarer

LES OGSÅ: Himanshu Gulati (FrP) svarer

SVARET FRA HØYRE: 

1. Diskusjonen om innføring av DAB har både i Norge ogandre land pågått i mange år. Norge er det eneste land som har avviklet FM for nasjonale kanaler. Synes du dette var fornuftig. Hva synes du om denne prosessen og er du fornøyd med resultatet så langt?

Tage Pettersen: Jeg synes ikke det er veldig konstruktivt å se tilbake. En rødgrønn regjering vedtok omleggingen og vår regjering har gjennomført prosessen. Både SP og FrP har vært positive til prosessen mens de har sittet i regjering og er negative når de er utenfor. DAB fungerer godt der jeg ferdes i fjord og fjell.

2. Departementet har i et høringsnotat foreslått et totalt reklameforbud for nisjeradioer i storbyene. Er du enig eller uenig i  et slikt forbud?

Tage Pettersen: I utgangspunktet må vi huske at FM-konsesjonen nå kun forlenges for en kortere periode. Målet er jo å få alle over på DAB. Spesielt i storbyene har det vært utfordringer og det er disse departementet forsøker å møte med dette tiltaket. I utgangspunktet var det foreslått et tak for reklamesalg, men det ble mye byråkrati for små penger. Jeg avventer hva regjeringen legger frem får jeg har bastante meninger om dette.

3. Utenfor storbyene er det lov å søke om ny konsesjon eller overta en eksisterende konsesjon for lokalradio. Departementet foreslår å forby dette i og rundt de fire største byene. Er du enig eller uenig i dette?

Tage Pettersen: Jeg tror det er et godt tiltak for å sikre at det ikke bare finner sted videreformidling av andre radiostasjoner.

4. Reglene som er foreslått for lokalradio, også utenfor storbyene, innebærer at det ikke er mulig å sette opp nye FM-sendere for å gi bedre teknisk dekning i konsesjonsområdet, selv om mange ikke kan få inn radiosignalene hverken på FM eller lokal DAB. Mener du dette er riktig eller galt?

Tage Pettersen: Jeg synes det er naturlig å ikke åpne opp for investeringer på FM-nettet nå, all den tid konsesjonen kun går til 2026. Det er viktigere å dreie investeringene til digitalisering og DAB.

5. Det har vist seg vanskelig å finne bærekraftig drift på DAB uten støtte fra FM-distribusjon, noe Medietilsynet også påpeker i sine utredninger. Lokalradio på DAB er avhengig av driftsstøtte for å klare overgangen, men potten avsatt til formålet er altfor lav i forhold til behovet, noe som var tydelig ved årets tildeling. Vil ditt parti arbeide for å øke støtten avsatt til digitalisering av lokalradio, slik at aktørene får en mer forutsigbar digital fremtid?

Tage Pettersen: Ja! Vi sier i vårt program at vi vil vri den generelle pressestøtten fra riksaviser til lokalmedia og dette bør også kunne komme lokalradioer til gode.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar