Trond Giske - Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Politikerne svarer om lokalradio: Arbeiderpartiet

Hva mener egentlig viktige stortingspolitikere om fremtiden for norske lokalradioer? Vi har stilt 5 spørsmål til kulturpolitikere på Stortinget. Denne gangen svarer Arbeiderpartiet. 

Spørsmål og svar legges ut i sin helhet

NB: Saken er noe endret, fordi vi har fått klarlagt at svarene kommer fra Arbeiderpartiet sentralt og ikke nødvendigvis fra Trond Giske. Han illustrerer saken som mediepolitisk talsmann. Innholdet i svarene er de samme som før.

LES OGSÅ: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) svarer

LES OGSÅ: Freddy André Øvstegård (SV) svarer

LES OGSÅ: Tage Pettersen (H) svarer

LES OGSÅ: MDG svarer

LES OGSÅ: Himanshu Gulati (FrP) svarer

SVAR FRA ARBEIDERPARTIET: 

1. Diskusjonen om innføring av DAB har både i Norge og andre land pågått i mange år. Norge er det eneste land som har avviklet FM for nasjonale kanaler. Synes du dette var fornuftig. Hva synes du om denne prosessen og er du fornøyd med resultatet så langt?

Ap: Arbeiderpartiets mål er å sikre et bredt tilbud av lokalradio, og jobbe for stabile og gode rammer for lokalradioenes drift. Innføringen av DAB har hatt både fordeler og utfordringer. Den viktigste positive siden er at det er plass til flere kanaler enn FM-nettet hadde mulighet til, der har skiftet innfridd. Hovedutfordringen er kostnadene ved skiftet, både for radiolytterne og lokalradioene. Særlig lokalradioenes økonomi i omstillingen burde vært ivaretatt bedre.

2. Departementet har i et høringsnotat foreslått et totalt reklameforbud for nisjeradioer i storbyene. Er du enig eller uenig i et slikt forbud?

Ap: Arbeiderpartiet har vært en pådriver for forlengelse av FM-konsesjonene, slik at lokalradioene får lengre tid og bedre økonomi til å klare den digitale overgangen. Stortingsflertallet har sluttet seg til dette, og det er bra at departementet følger opp det med forslag til regelverk. Men forslaget til totalt reklameforbud er vi kritiske til. Vi bad om i våre merknader, da saken ble behandlet i forbindelse med FM-forlengelsen, at dersom departementet skulle foreslå noe slikt måtte saken tilbake til Stortinget. Det regner vi med at departementet vil ta hensyn til.

3. Utenfor storbyene er det lov å søke om ny konsesjon eller overta en eksisterende konsesjon for lokalradio. Departementet foreslår å forby dette i og rundt de fire største byene. Er du enig eller uenig i dette?

Ap: Vi vil vurdere det nærmere i lys av høringssvarene. Vi vil lytte til lokalradioene for å finne best mulig løsninger i overgangsperioden.

4. Reglene som er foreslått for lokalradio, også utenfor storbyene, innebærer at det ikke er mulig å sette opp nye sendere for å gi bedre teknisk dekning i konsesjonsområdet, selv om mange ikke kan få inn radiosignalene. Mener du dette er riktig eller galt?

Ap: Det kommer til å bli en lang overgangsperiode og vi må få den til å fungere best mulig. Derfor vil vi etter høringen se på muligheten for en mer fleksibel løsning. Det kan ikke være noe mål å gjøre det vanskeligere for lokalradio å overleve også når de sender på FM.

5. Det har vist seg vanskelig å finne bærekraftig drift på DAB uten støtte fra FM-distribusjon, noe Medietilsynet også påpeker i sine utredninger. Lokalradio på DAB er avhengig av driftsstøtte for å klare overgangen, men potten avsatt til formålet er altfor lav i forhold til behovet, noe som var tydelig ved årets tildeling. Vil ditt parti arbeide for å øke støtten avsatt til digitalisering av lokalradio, slik at aktørene får en mer forutsigbar digital fremtid?

Ap: Arbeiderpartiet har arbeidet for økt støtte til overgangen til digital radio, slik at lokalradioene kan klare overgangen og slik at vi også i fremtiden har et mangfoldig lokalradiotilbud.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar