Carl-Erik Grimstad (V) - Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Politikerne svarer om lokalradio: Venstre

Hva mener egentlig viktige stortingspolitikere om fremtiden for norske lokalradioer? Vi har stilt 5 spørsmål til kulturpolitikere på Stortinget. Denne gangen svarer Venstre, som har den kjente mediemannen Carl-Erik Grimstad som representant. 

Spørsmål og svar legges ut i sin helhet

SVAR FRA VENSTRE: 

1. Diskusjonen om innføring av DAB har både i Norge og andre land pågått i mange år. Norge er det eneste land som har avviklet FM for nasjonale kanaler. Synes du dette var fornuftig. Hva synes du om denne prosessen og er du fornøyd med resultatet så langt?

Venstre:    Omlegging fra analog til digital radio har strukket seg over mange år og er blant annet forankret i to stortingsmeldinger.

For vår del er vi fornøyde med mye av den fleksibiliteten som har blitt vist i overgangen mellom to teknologiske systemer. Grunnleggende sett er Venstre mest opptatt av at folk og bedrifter har muligheter innen de systemene som blir satt opp i alle bransjer.

Det er fornuftig å digitalisere dersom man får med seg radioer og aktivitet over i fra FM på en god, konstruktiv og fleksibel måte.

Mange av prosessene har vært meget gode og fungert godt men det er viktig at de fungerer for alle og at de som vil drive radio kan gjøre dette for lytterne i Norge.

Justeringene etter at prosessen med et teknologisk skifte var gjort skal sikre dette.

2. Departementet har i et høringsnotat foreslått et totalt reklameforbud for nisjeradioer i storbyene. Er du enig eller uenig i et slikt forbud?

Venstre:   I notatet som er på høring så er et forbud mot kommersielle nisjeradioer på plass for å hindre oppkjøp av disse og at de blir gjort om til rene reklamemaskiner i storbyene m.m.

De har lov til å ha inntekter men med en øvre grense. Skal nisjeradioer være kommersielle radiostasjoner eller skal de være nisjestasjoner som får særskilte rettigheter?  Høringsnotatet slår fast at de ikke kan være begge deler samtidig og vi støtter det synet.

3. Utenfor storbyene er det lov å søke om ny konsesjon eller overta en eksisterende konsesjon for lokalradio. Departementet foreslår å forby dette i og rundt de fire største byene. Er du enig eller uenig i dette?

Venstre:   Venstres støtter målet om at radioene som fortsatt får mulighet til å sende på FM i slukkeområdene skal være ikke-kommersielle.

Venstre støtter derfor forslaget at det fastsettes et konsesjonsvilkår med forbud mot at analoge lokalradioer i slukkeområdene kan sende reklame, sponsoridentifiseringer eller benytte produktplassering.

4. Reglene som er foreslått for lokalradio, også utenfor storbyene, innebærer at det ikke er mulig å sette opp nye sendere for å gi bedre teknisk dekning i konsesjonsområdet, selv om mange ikke kan få inn radiosignalene. Mener du dette er riktig eller galt?

Venstre:  Vi mener at det innen rimelighetens grenser bør legges til rette for en best mulig teknisk dekning innen sende/konsesjonsområdene.

I våre dager med nettradio og nettilgang så er det et spørsmål om man skal bygge ut der det er et meget tynt lyttergrunnlag.

5. Det har vist seg vanskelig å finne bærekraftig drift på DAB uten støtte fra FM-distribusjon, noe Medietilsynet også påpeker i sine utredninger. Lokalradio på DAB er avhengig av driftsstøtte for å klare overgangen, men potten avsatt til formålet er altfor lav i forhold til behovet, noe som var tydelig ved årets tildeling. Vil ditt parti arbeide for å øke støtten avsatt til digitalisering av lokalradio, slik at aktørene får en mer forutsigbar digital fremtid?

Venstre: Ja vi vil legge til rette for en best mulig overgang og gi radioene redskapene til å digitalisere driften sin.

NB: Saken er illustrert med Carl-Erik Grimstad, som kjent mediemann. Svarene på våre spørsmål er kommet fra Venstre sentralt, men i samråd med Grimstad. 

LES OGSÅ: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) svarer

LES OGSÅ: Freddy André Øvstegård (SV) svarer

LES OGSÅ: Tage Pettersen (H) svarer

LES OGSÅ: MDG svarer

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet svarer

LES OGSÅ: Frp svarer

LES OGSÅ: KrF svarer

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar