Illustrasjon: Pål Lomeland
Mediepolitikk

Politisk flertall mot et rent reklameforbud

De fleste partiene på Stortinget er skeptiske eller klart imot et reklameforbud for lokalradio på FM i storbyene. Det kommer fram i en undersøkelse som Norsk lokalradioforbund står bak. 

Forbundet har i sommer innhentet svar på flere spørsmål som angår lokalradioenes fremtid fra politikerne som skal bestemme. Vi har i første rekke spurt medlemmene i Kulturkomiteen, men også stilt de samme spørsmålene til andre partier.

Utfra svarene vi har fått fra åtte partier er tre soleklart mot et reklameforbud, tre uttaler seg skeptisk til forslaget, mens to partier ser ut til å støtte forslaget.

Får ikke lov til å selge reklame

Reklameforbudet det er snakk om er foreslått i forbindelse med at lokalradioene skal få fortsette på FM til 2027 og Kulturdepartementet har kommet med forslag om at lokalradioer som sender på FM i de såkalte slukkeområdene, altså i og rundt storbyene, ikke har lov til å kommersielle inntekter overhodet.

De strenge konsesjonsvilkårene i disse områdene ble innført i 2017 for å sikre NRK, P4-gruppen og Bauer Media flere lyttere og høyere inntekter når de valgte å slukke sine FM-sendere.

– Minner om regimer i Øst-Europa

Av de åtte partiene som har svart på spørsmålene fra Norsk Lokalradioforbund er FrP, SV og Senterpartiet de som er klarest imot forslaget om reklameforbud, og den som uttaler seg sterkest er Himanshu Gulati fra FrP:

– Et slikt forslag er totalt meningsløst, og minner om regimer i det tidligere Øst-Europa og Sovjetunionen, sier Gulati.

Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet er også soleklart imot et slikt forbud:

– Forstår egentlig ikke at vi kan ha det. Det er jo som at vi skulle forby ulike lokalaviser og fagblader å utgi sine publikasjoner på papir i storbyene, sier Sem-Jacobsen, som får støtte fra SV:

For meg fremstår det urimelig, sier Freddy André Øvstegård som sitter i Stortingets kulturkomite for SV.

Flere partier er kritiske til reklameforbud

Tre andre partier har gitt litt mer uklare svar, men Arbeiderpartiet er kritisk til et totalt reklameforbud:

– Vi bad om i våre merknader, da saken ble behandlet i forbindelse med FM-forlengelsen, at dersom departementet skulle foreslå noe slikt måtte saken tilbake til Stortinget, skriver Ap.

Miljøpartiet de Grønne er ikke direkte imot forslaget, men skeptisk til konsekvensene:

– Vi vil påpeke at det er spesielt bekymringsfullt at reklameforbudet rammer radiotilbudet til minoriteter, sier MDG.

Kristelig folkeparti er tilsynelatende mer fornøyd med dagens regelverk:

– Det bør være lov å ha inntekter, med en tydelig øvrig grense. Det synes KrF er en fornuftig balanse, skriver de i sitt svar.

Vil ikke ha reklamemaskiner i storbyene

Det er dermed kun to partier på Stortinget som ser ut til å støtte forslaget om at lokalradio i storbyene ikke kan tjene noe som helst på reklame dersom de sender på FM. Det er Venstre og Høyre.

– I notatet som er på høring så er et forbud mot kommersielle nisjeradioer på plass for å hindre oppkjøp av disse og at de blir gjort om til rene reklamemaskiner i storbyene, skriver Venstre, som dog ikke direkte skriver at de støtter forslaget.

– Spesielt i storbyene har det vært utfordringer og det er disse departementet forsøker å møte med dette tiltaket. I utgangspunktet var det foreslått et tak for reklamesalg, men det ble mye byråkrati for små penger, skriver Tage Pettersen fra Høyre, som også skriver at han ikke har en bastant mening om saken.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar