Foto: Pål Lomeland
Mediepolitikk

Politisk flertall mot struping av FM-nettene

Slik regelverket er nå får ikke lokalradio lov til å sette opp nye sendere på FM, selv for å dekke sitt eget konsesjonsområde bedre. Dette mener flere politikere på Stortinget er galt og det er flertall for andre løsninger. 

Norsk lokalradioforbund har tatt en spørrerunde til norske kulturpolitikere for å sjekke hva de mener om spørsmål som er viktige for norske lokalradioer. Vi har tidligere konstatert at det er flertall for å droppe forslaget fra Kulturdepartementet om å innføre et rent reklameforbud på FM i storbyene.

LES MER: Politisk flertall mot reklameforbud

Vi har også spurt et litt mer teknisk spørsmål og nok en gang er det FrP, SP og SV som har de beste svarene, sett med lokalradioøyne. Spørsmålet var:

Reglene som er foreslått for lokalradio, også utenfor storbyene, innebærer at det ikke er mulig å sette opp nye sendere for å gi bedre teknisk dekning i konsesjonsområdet, selv om mange ikke kan få inn radiosignalene. Mener du dette er riktig eller galt?

– Det er jo galt, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

– Virker faktisk som at regelverket er utformet slik at det skal være vanskeligst mulig for lokalradio å drifte på FM selv om Stortinget har vedtatt at de skal få fortsette ut 2026 på FM. Jeg må si at det er mye bedre med gulrøtter og insentiver enn denne typen forbud og pisk for å få fattige lokalradioer til å ta kostnaden med å komme seg på DAB, sier Sem-Jacobsen.

– Dette er jo like meningsløst som de andre forslagene, svarer Himanshu Gulati fra FrP.

– Igjen: Hvorfor og med hvilken begrunnelse skal man gjøre det vanskeligst mulig for små aktører å overleve, og hvorfor skal ikke lyttere innenfor et tildelt og godkjent konsesjonsområde på FM få muligheten til å lytte uavbrutt til radio?

Mener det ikke bør investeres mer på FM

Mens SV slår fast at det er helt galt, får forslaget støtte fra den andre siden av politikken. Høyres Tage Pettersen er den eneste som er klart imot å godkjenne nye sendere på FM:

– Jeg synes det er naturlig å ikke åpne opp for investeringer på FM-nettet nå, all den tid konsesjonen kun går til 2026. Det er viktigere å dreie investeringene til digitalisering og DAB, sier Pettersen.

Venstre er delvis enig og delvis uenige med Høyre og gir et svar som kan tolkes litt positivt:

– Vi mener at det innen rimelighetens grenser bør legges til rette for en best mulig teknisk dekning innen sende/konsesjonsområdene. I våre dager med nettradio og nettilgang så er det et spørsmål om man skal bygge ut der det er et meget tynt lyttergrunnlag.

Omtrent det samme svaret kommer fra Krf, mens både MDG og Ap uttaler seg enda litt mer lokalradio-vennlig:

– Dette har vi ikke tatt stilling til, men vi anerkjenner at det er selvmotsigende å gi konsesjoner for lokalradio og samtidig forby infrastrukturen som er nødvendig for at radiosignalene skal nå fram, uttaler MDG.

– Det kommer til å bli en lang overgangsperiode og vi må få den til å fungere best mulig. Derfor vil vi etter høringen se på muligheten for en mer fleksibel løsning. Det kan ikke være noe mål å gjøre det vanskeligere for lokalradio å overleve også når de sender på FM, skriver Arbeiderpartiet, som spås å komme i regjeringsposisjon etter valget.

NB: Dette er et ganske komplisert emne og flere av partiene har gitt tilbakemelding om at de ikke helt forstod spørsmålet. Men, etter flere runder og forklaringer er vi rimelig sikre på at politikerne vet hva de har svart  på. 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar