Svein Larsen, Radiosjef i Radio Metro. Foto. Radio Metro
Mediepolitikk

Reagerer på henvendelse fra Medietilsynet

Lokalradiokjeden Radio Metro har mottatt et brev med spørsmål fra Medietilsynet om sine planer for FM-slukkingen 8. desember. Radiokanalen reagerer sterkt på hva de mener er forskjellsbehandling av radioaktører i et tilsvarsbrev til forvaltningsorganet.

Medietilsynet spør ​Radio Metro om hvilke planer ​de har ​i forhold til at de kommersielle kanalene slår av sine FM-sendere ​i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold førstkommende fredag. Samtidig må de store kommersielle lokalradioene i Oslo gå av lufta, flere av dem mot sin vilje, deriblant Radio Metro i Oslo.

– Har disse spørsmålene blitt stilt i de andre slukkeområdene eller er dette kun for vårt slukkeområde?”, spør Radio Metro i sitt tilsvar på henvendelsen.

​​- Jeg har også merket meg flere andre brev tilsynet nå har sendt ut som i hovedsak dreier seg om å beskytte de to store kommersielle internasjonale kanalene mot konkurranse fra mindre norske aktører, skriver metro-sjef Svein Larsen, som også er leder i Norsk Lokalradioforbund.

LES OGSÅ: Intensiverer kontrollen med nisjeradio på FM

– ​Dette har jo også vært departementets hovedbegrunnelse for å slukke Metros frekvenser i Oslo noe de også har formidlet til ESA hvor de skriver at: “Those licence holders could easily steal listeners that have not yet converted to digital radio and reduce the listeners incentives to digitize”. 

Larsen reagerer også på at han får spørsmål, samtidig som flere av de nasjonale kanalene har ikke fulgt slukkeplanen, blant annet har P4 fortsatt sine sendinger i Buskerud lenge etter at de i følge slukkeplanen skulle ha avsluttet sine sendinger 16. juni.

Også andre av de nasjonale kanalene har fortsatt å sende etter slukkedatoene og begrunnet det med at de når andre områder enn der senderen faktisk er plassert.

– I P4s tilfelle er dette i all fall ikke situasjonen. Senderen i Solbergåsen når kun Drammen og Buskerud og skulle altså vært slukket 16. juni. Radio Metros ulempe i dette tilfelle er jo at vi da ikke ble alene i disse månedene i det aktuelle området i dette tidsrommet.  Den fordel NRK var villig til å gi de to nasjonale kommersielle kanalene var de samme to ikke villig til å gi lokalradio og valgte å se bort i fra den såkalte slukkeplanen som de selv er part i. Jeg antar at dette var fordi de hadde en egen avtale seg imellom og som var overordnet slukkeplanen, skriver Radio Metro i sitt tilsvar.

Tilsynet og/eller departementet har ikke ønsket, eller villet, eller hatt formell anledning til å gripe inn og sendingene har fortsatt i nærmere 6 måneder etter den såkalte slukkingen. Dette reagerer Radio Metro sterkt på.

– Hvorfor har ikke tilsynet grepet inn i denne saken? Og hvorfor har ikke de fortsatte sendingene utover slukkeplanen fått noen som helst konsekvenser for de nasjonale aktørene?

– Dette gjør at det er all grunn for oss til å stille spørsmål om slukkeplanenes egentlige status. Den er uklar. Vi har også merket oss at det i forlengelsen av våre konsesjoner i de aktuelle områdene står at den “forlenges med dette til 8. desember 2017 i samsvar med den regionsvise slukkeplanen for riksdekkende radio”​. Vi er ikke riksdekkende radio. Verken Radio Metro eller Norsk Lokalradioforbund har vært par​t i eller har underskrevet denne avtalen. Det er kun de tre nasjonale kringkasterne som har gjort det –  selv om de som nevnt ikke alltid har fulgt den, sier Larsen avslutningsvis i sitt brev til Medietilsynet.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

2 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Kan ikke Radio Metro begynne å sende over FM båndet på Sørlandet og, her er mange tause FM radioer.

  • Langt igjen til demokrati i mediebransjen, tydeligvis.
    Pappa Stat er tydeligvis en av de siste kommuniststater i Europa.