Åslaug Sem-Jacobsen og Stortinget Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Raja må svare for forslag om reklameforbud

Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen krever svar fra kulturminister Abid Raja om forslaget om reklameforbud for lokalradio som sender på FM i storbyene. 

– Hva er begrunnelsen for at departementet plutselig foreslår et slikt totalforbud mot reklame, sponsing og produktplassering for en gruppe av lokalradioer som sender på FM, og på hvilket vis gagner det mediemangfoldet vårt at alle som bor i de fire største byene våre med et slikt forbud kommer til å få langt færre lokalradioer å lytte til siden lokalradioene er avhengig av denne typen inntekter for å overleve?

Det er det skriftlige spørsmålet som Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) har sendt til kulturministeren. Bakgrunnen er et høringsnotat som kom i forrige uke, der Kulturdepartementet formellt foreslår reklameforbud på FM i storbyene.

Departementet vil fjerne inntektsgrensen på 135 000 kroner for lokalradioer som sender på FM i såkalte slukkeområder, det vil si i og rundt storbyene:

– Formålet med konsesjonsvilkåret er å ivareta Stortingets forutsetning om at disse radioene skal ha et ikke kommersielt driftsgrunnlag. I inneværende periode har Medietilsynet gjennom sitt tilsyn erfart at konsesjonsvilkåret er søkt omgått gjennom markedsmessige tilpasninger med formål om å kunne inkludere analoge sendeflater i slukkeområdene i reklamesalg, skriver departementet.

Skriftlige spørsmål en viktig kontrollfunksjon

Skriftlige spørsmål er en sentral del av Stortingets kontrollvirksomhet.  Spørsmålenes funksjon er å få informasjon fra regjeringen og klarlegge dens holdning til politiske problemstillinger. Spørsmål gir ikke grunnlag for vedtak, men er et viktig bidrag til å sette saker på dagsordenen.

Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

 Spørsmålet: 

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Hva er begrunnelsen for at departementet plutselig foreslår et slikt totalforbud mot reklame, sponsing og produktplassering for en gruppe av lokalradioer som sender på FM, og på hvilket vis gagner det mediemangfoldet vårt at alle som bor i de fire største byene våre med et slikt forbud kommer til å få langt færre lokalradioer å lytte til siden lokalradioene er avhengig av denne typen inntekter for å overleve?

Begrunnelse

Viser til en høring som nå pågår fra Kulturdepartementet på et forslag om endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 2026, fra Kulturdepartementet. Høringsnotatet inneholder bl.a. forslag om endredekonsesjonsvilkår som skal gjelde ved en midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM i fem år fra 2022 til 2026. Bakgrunnen for forslaget er at lokalradioene trenger mer tid til å gjennomføre den digitale overgangen. Mens riksdekkende kanaler ble digitalisert i 2017, fikk lokalradioene anledning til å fortsette å sende på FM ut 2021. Etter departementets vurdering er det – som Stortinget har bestemt – behov for ytterligere en midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM i fem år frem til 2026. Medietilsynets rapport «FM etter 2021» dannet grunnlag for en plan for dette som ble fremlagt for Stortinget i Prop. 1 S (2019-2020). Forslagene i høringsnotatet følger opp den fremlagte planen. Et av hovedgrepene som foreslås i høringsnotatet er at konsesjonsvilkår for ikke-kommersielle lokalradioer i de såkalte slukkeområdene (dvs. områdene i og rundt de fire største byene) nå faktisk skal strammes inn. Den foreslåtte innstrammingen fra departementet innebærer at et eksisterende øvre tak på reklame- og sponsorinntekter i slukkeområdene faktisk erstattes med et forbud mot reklame, sponsing og produktplassering i nevnte områder.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar