Abid Raja
Mediepolitikk

Raja mener lokalradio er viktig

Kulturdepartementet og kulturminister Abid Raja har sendt ut en pressemelding om lokalradio. Den inneholder ikke så mange nyheter, men nå er forskriftsendringene mange har ventet på endelig vedtatt:

Pressemeldingen fra Kulturdepartementet i sin helhet: 

Kulturdepartementet hever taket for støtte til lokalkringkasting, blant annet for å bidra til raskere digitalisering av lokalradio, og styrking av minoritetsradio.

– Lokale lyd- og bildemedier er viktig for mediemangfoldet i Norge. Nå kan myndighetene gi lokale radiokanaler og utbyggere av lokalradionett enda sterkere drahjelp i arbeidet med digitaliseringen, som vi vet er ekstra krevende for mindre aktører, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Departementet har endret forskriften for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, blant annet for å bidra til digitaliseringen av lokalradio og styrke minoritetsradio. Forskriftsendringen innebærer at det åpnes for driftstilskudd til digitalisering av lokalradio, og at taket for hvor mye støtte en tilskuddsmottaker kan motta gjennom ordningen heves.

Målgruppen for tilskuddsordningen er lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum. I 2021 foreslår regjeringen å bevilge 21 millioner kroner til støtteordningen.

Endringene Kulturdepartementet nå vedtar har vært notifisert til EFTA Surveillance Authority (ESA), som nylig ga sin godkjennelse. Medietilsynet har åpnet for søknader til neste års tildeling. Søknadsfristen er 25. november.

Les mer om søknadsprosessen på nettsidene til Medietilsynet 

Cirka halvparten av støtten som er foreslått i statsbudsjettet for 2021 øremerkes prosjekter som bidrar til å digitalisere lokalradioene. Det kan også søkes om prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner og kompetansehevende tiltak.

Bakgrunnen for forskriftsendringene er Medietilsynets rapport FM etter 2021 – Anbefaling til Kulturdepartementet om fremtidig analog distribusjon av lokalradio i FM-nettet fra 2019. I rapporten foreslo tilsynet blant annet at det burde åpnes for driftstilskudd til digitalisering av radio, og høyere maksbeløp for tilskudd.

Kulturdepartementet har fulgt opp flere av forslagene. For eksempel økes det maksimale totale tilskuddet et foretak kan motta etter forskriften til 1,5 millioner kroner per år. Maksbeløpet for driftstilskudd til minoritetsradio økes fra 50.000 kroner til 75.000 kroner per lokalradio per år.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar