Kulturdepartementes lokaler i Akersgata (Foto: Eivind Engberg)
Mediepolitikk

Tar sikte på å fremme rammebetingelser for analog FM i oktober

Under tre måneder før en ny konsesjonsperiode starter, er rammebetingelsene som lokalradiobransjen skal forholde seg til på analoge plattformer fremdeles ikke vedtatt. Som en konsekvens av manglende vedtak er heller ingen lokalradiokonsesjoner formelt fornyet.

Det er Kulturdepartementet som vedtar de endelige endringene i kringkastingsforskriften. Departementet signaliserte før sommeren at den reviderte forskriften skulle fremlegges på sensommeren/tidlig høst. Senere har tidsperspektivet blitt endret til at det ikke gis noen garantier, utover at forskriften vil være på plass før ikrafttredelsen den 1. januar 2017.

Norsk Lokalradioforbund mener en slik tidsangivelse ikke er tilfredstillende, sett ut fra bransjens berettigede forventninger til forutberegnelighet. Forbundet sendte derfor en formell henvendelse til Kulturdepartementet i begynnelse av september, der vi ba om at man snarest, foretar nødvendige avklaringer og fremmer kringkastingsforskriften for vedtakelse.

Nå foreligger svaret fra Kulturdepartementet.

– Departementet tar sikte på å fremme kongelig resolusjon om endringer i kringkastingsforskriften i oktober måned. Vi kan ikke garantere at dette blir gjort i oktober, men slik saken ligger an nå, er dette tidspunktet sannsynlig, skriver rådgiver Ingvild Kristine Lysne i en e-post til forbundet.

Norsk Lokalradioforbund er kjent med at en revidert forskrift nå er sendt på intern høring.

I Medietilsynets forslag er det foreslått en kraftig oppmykning av konsesjonsvilkårene for lokalradiostasjoner utenfor slukkeområdene. I forslag til ny forskrift er det blant annet foreslått bortfall av innholdskrav og inntektsbegrensninger. For nisjeradioer i slukkeområdene er det lagt opp til strammere krav enn i dag.

Her kan du lese Medietilsynets fremlegg om saken på forbundets landsmøte i april

Her kan du lese Norsk Lokalradioforbunds høringsuttalelse

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar