Svein Larsen i 2016, da han var leder i Norsk Lokalradioforbund,
Mediepolitikk

Reagerer på at Bauer leverte for sent

Metro-sjef Svein Larsen reagerer på at Bauer har fått journalført sitt innspill til FM-forlengelse til tross for at det er levert for sent. Larsen mener også at det er opplagte feil i argumentasjonen når det gjelder investeringer og jus.

Det er som kjent kommet inn over 100 høringsuttalelser til Medietilsynet som skal utrede om lokalradio skal få fortsette på FM etter 2021. De aller fleste er positive, men P4-gruppen og Bauer er skarpt negative.

Det er forsåvidt ingen overraskelse, men radiosjef i Metro-gruppen, Svein Larsen, er oppgitt over at Bauer får lov til å være med, når de åpenbart har levert sin uttalse for sent:

– Deres innspill er datert 26. mars og er således ikke rettidig inngitt, sett i forhold til høringsfristen. Uttalelsen burde derfor strengt tatt ikke vært publisert eller hensyntatt av tilsynet, skriver Larsen i et brev til Medietilsynet.

Han benytter også anledningen til å imøtegå noe av argumentasjonen Bauer (og P4-gruppen) bruker i sine uttalelser. De vil altså at lokalradio skal slukke på FM i 2021 og mener at en forlengelse kan være lovstridig:

– …. Det som fremstår ytterst underlig og enda mer paradoksalt, er at de tillater seg å hevde at det er juridiske problemer med å forlenge lokale FM-lisenser, når de selv, har blitt tildelt nasjonale konsesjoner på DAB fram til 2032. Og det uten en konsesjonsutlysning og hvor andre aktører i tillegg er nektet tilgang. Hvis forlengelse av FM konsesjoner for lokalradio nå fremstår som et juridisk problem, burde Bauers advokater vurdere den juridiske holdbarheten i de nasjonale DAB-konsesjoner som er tildelt Bauer, skriver Larsen.

Han mener også at det ikke er rimelig å hevde at Bauer ( og P4-gruppen ) har investert store beløp i DAB, da det er Norkring som har investert i utbygging og de to nasjonale aktørene betaler leie.

ifølge tallene som Larsen kommer med i brevet til Medietilsynet er den årlige leien på 32 millioner kroner. Men, da må man huske at P4 og Radio Norge hadde en årlig distribusjons-avgift på 25 millioner i tillegg til en årlig konsesjonsavgift på 25 millioner kroner.

– Ved innføringen av DAB erstattes årlige kostnader på 50 millioner kroner med en årlig DAB-leie på 32 millioner kroner, slår Larsen fast.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar