Svein Larsen på landsmøtet 2018. Foto: Tor Erik Schrøder
Mediepolitikk

Relativt fornøyd med Medieklagenemnda

Svein Larsen, som representerer de tre lokalradioene som har fått bot fra Medietilsynet, sier seg relativt fornøyd med at Medieklagenemnda slår fast at gebyrene er altfor høye. 

I dag ble det kjent at Medieklagenemnda er misfornøyd med saksbehandlingen i Medietilsynet, som ga tre lokalradioer i Oslo-området over en million kroner i bøter for det som omtales som ulovlige videresendinger.

De tre har alle konsesjon i et område der kommersiell lokalradio på FM ble forbudt i favør av at de nasjonale radiokanalene skulle gå over til DAB. Etter det har det vært en uenighet mellom de gjenværende nisjeradioene og Medietilsynet om hvordan dette skulle tolkes.

Det endte med at tilsynet erklærte sendingene som brudd på konsesjonen og ga saftige bøter. Medieklagenemnda gir tilsynet delvis medhold, men mener at gebyrene er satt altfor høye, som et eksempel har en av lokalradioene fått 400 000 i gebyr til tross for at regnskapet viser en omsetning på 135 000 kroner og driftsunderskudd.

Svein Larsen, tidligere radiosjef i Metro-gruppen påpeker at det ikke er Metro-gruppen som har fått bot, men han har vært rådgiver for de tre lokalradioene som er involvert:

– Det er ikke Radio Metro som har fått bot eller vært gjenstand for behandling i denne saken. Det har også Medietilsynets leder understreket ved flere anledninger. Det er tre samarbeidspartnere av Radio Metro som operer på selvstendig grunnlag og ikke har noe eierforhold med Radio Metro, men samarbeidsavtaler.

– På vegne av de tre radioene vil jeg uttrykke at vi er relativt fornøyd med Klagenemndas beslutning om at de tidligere vedtak til Medietilsynet oppheves og at saken sendes tilbake til tilsynet med beskjed om at bøtene skal kraftig ned. Det tror jeg ikke er en konklusjon Medietilsynet er særlig fornøyd med, sier Larsen.

Det betyr ny behandling hvor de tre nisjekonsesjonærene også har anledning til å komme med innspill og synspunkter. Tilsynet fikk heller ikke medhold i at det ikke skulle være tillatt å videresende disse kanalene på DAB og Internett.

– Det var forøvrig et veldig underlig standpunkt fra tilsynet, sier Larsen, som forteller mer om bakgrunnen for denne striden:

– Forøvrig er jo dette en sak som henger sammen med den intense striden om FM og DAB og akkurat denne saken startet for snart to år siden. Den kom til Klagenemnda i juli i fjor og  diskusjonen om disse spørsmålene om DAB og FM har jo tatt en helt annen retning etter at Stortinget har bestemt i desember 2019 at alle FM-lisenser skal forlenges fram til 2027 og muligens også lenger, sier Larsen i en kommentar til lokalradio.no.

Den tidligere Metro-sjefen påpeker at det nå skal lages nye forskrifter som skal gjelde til 2027.

– Det vil framover bli fokus på dette og ikke beslutningen om å slukke det nasjonale FM-nettet og som ingen andre land noe sted i verden har fulgt eller kommer til å følge. Dette ble vi i Norge dessverre alene om. Men det er nå en avsluttet sak. Vi får håpe det finnes et radioliv etter Korona, men akkurat nå dreier seg seg mer om å forsøke å redde radioselskaper enn å fokusere på den gamle striden om FM og DAB, avslutter Larsen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar