Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Mediepolitikk

Rikskanalene sparer lite på DAB

Rikskanalene sparer knapt nok penger på å sende på DAB sammenlignet med å sende på FM. Det går fram av et svar på et formellt spørsmål til kulturminister Linda Helleland.

Det var stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet som ba kulturministeren om å fortelle hva den totale utbyggingskostnaden på DAB har blitt pr 01.12.2017 sett opp imot de kostnader en ville ha hatt med vedlikehold og oppgradering av FM nettet?

I begrunnelsen for spørsmålet fra Liadal går det fram at det er et stort engasjement fremdeles blant befolkningen om DAB.

– Arbeiderpartiet har sammen med alle partier på Stortinget, foruten FRP vært positive til utbyggingen. Som folkevalgt er jeg opptatt av å kunne gi mest mulig informasjon og fakta i utbyggingen av en av de viktigste mediekanalene vi har, radio. Vi vet at det er aktørene selv som tar kostnaden, men indirekte er det forbrukerne som i siste ende tar regningen, skrev Liadal

Svaret fra kulturminister Linda Hofstad Helleland er ikke like enkelt å forstå, men det kommer blant annet fram at P4 og Radio Norge betaler like mye for å være på DAB nå som de gjorde for sine to FM-nett kombinert.

Beregningen for NRK er noe mer komplisert, men ut fra svaret til Helleland ville det kostet omtrent det samme å opprettholdt FM-nettet som det det koster å leie DAB-nettet NRK har.

HER ER HELE SVARET FRA KULTURMINISTEREN:

Linda C. Hofstad Helleland: Jeg legger til grunn at formålet med representanten Haukeland Liadals spørsmål er å sammenligne kostnadene forbundet med drift av henholdsvis DAB-nettet og FM-nettet.

Norkring har oppgitt at de totale kostnadene knyttet til utbyggingen av DAB-nettet er omkring en milliard kroner. Investeringene i nettet gir neppe alene et dekkende bilde, dersom formålet er en sammenligning av kostnadene mellom FM og DAB. I tillegg til investeringene kommer driftsrelaterte variable kostnader som linjeleie, strøm, vedlikehold med mer.

Dersom man skal sammenligne FM-nettet og DAB-nettet gir trolig kringkasternes årlige leiekostnader et mer dekkende uttrykk for kostnadssiden, siden disse vil være beregnet på grunnlag av både investeringer og driftskostnader.

Anslag over kringkasternes leiekostnader lå også til grunn for drøftingen av de økonomiske konsekvensene ved utbygging av DAB-nettet kontra en videreføring av FM-nettet i Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet.

Digitalradio Norge opplyser at den årlige leiekostnaden for Riksblokk 1, som er den delen av DAB-nettet som de kommersielle aktørene leier, er 65 millioner kroner. Dette tilsvarer kostnadsnivået de kommersielle radiokanalene hadde samlet for sine to nasjonale FM-nett.

Den årlige leiekostnaden for Regionblokka som er den delen av DAB-nettet som NRK leier, er 175 millioner kroner.[1] Som kjent ville FM-nettet ha krevd store reinvesteringer for å kunne ivareta de krav som stilles til et kringkastingsnett med tanke på driftssikkerhet og oppetid.

En ny avtale om FM-distribusjon etter 2017 ville antakelig blitt vesentlig dyrere enn den avtalen NRK har gått ut av. NRK opplyser at de mottok et prisanslag fra Norkring i forkant av arbeidet med Meld. St. 8 (2010-2011), som indikerte en årlig leie på 160-180 millioner kroner for en evt. ny avtale etter 2017. Justert for konsumprisindeksen ville det gitt en årlig leie på ca. 200-220 millioner kroner i dag.

I en sammenligning av DAB og FM-nettene bør også forskjeller i befolkningsdekning og innholdsbredde tas med i betraktning. I det nasjonale DAB-nettet sendes det til sammen 31 kanaler, mens FM-nettene hadde kapasitet til fem riksdekkende radiokanaler.

I DAB-nettet har samtlige av NRKs kanaler 99,7 prosent befolkningsdekning og de kommersielle kanalene 92,8 prosent befolkningsdekning. På FM-båndet hadde kun NRK P1 99,5 prosent befolkningsdekning og de øvrige kanalene lavere dekning.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

2 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Nå har jeg to biler med installerte DAB-radioer som har krystallklar lyd, hvor det tidligere var skurr op FM. Kommer man langt ute fra allfarvei og f.eks. P4 begynner å svikte (var mye støy på FM disse plassene også, da velger man en av mange nrk-kanalene, så har vi krystallklar lyd videre på turen

  • Räknar man med täckningsgrad av NORGE, dvs den geografiska, så har den dramatiskt minskat med DAB. Det behövs generellt sex DAB-sändare för att få samma täckning som en FM-sändare. Detta är en viktig del i den stora DAB-bluffen.