Mediepolitikk

Siste frist for lokal DAB i Oslo-området

I dag, 15. juni er det siste frist for registrering til auksjon av DAB lokalradio i region 2, som består av Oslo, Asker og Bærum. Budene må leveres inn i løpet av en uke. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele henholdsvis frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for lokal DAB region 2, med varighet til 31. desember 2031. Tillatelsen omfatter frekvensene 235,008 MHz – 236,544 MHz

Nkom har mottatt konkurrerende søknader om lokalradio i regionen, og har besluttet at tildeling skal skje ved auksjon.

Auksjonsformen er lukket andreprisauksjon, og ble åpnet for  registrering 29. mai. Frist for innlevering av registreringsdokumenter til auksjonen er 15. juni.

Budskjema må leveres innen 22. juni og resultatet av auksjonen offentliggjøres 25. juni.

Nkom mottok innspill i høringen som stiller spørsmål ved om det er i strid med regelverket å tildele frekvenstillatelse og anleggskonsesjon ved auksjon, og hvorfor formatet lukket andrepris-auksjon er valgt. Det var også spørsmål om konkurranse, næringsutvikling, og forstyrrelser mellom DAB sendernett.

Hvorfor pengeauksjon som tildelingsform

Nkom viser til at pengeauksjon er en vanlig tildelingsform for frekvenstillatelser der det er flere søkere enn det er frekvenstillatelser til. Reglene i ekomloven, og EU-direktivene som ekomloven bygger på, er fulgt ved denne tildelingen. Nkom viser også til at Stortinget ved tildelingen av Lokalradioblokka besluttet at frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner skulle skje ved auksjon, og Nkom ser ingen grunn til at nytildeling skal behandles annerledes.

Hvorfor lukket auksjonsformat

Lukket auksjonsformat har vært brukt ved en rekke tildelinger tidligere og er et kjent format. Det er mindre ressurskrevende for myndigheten å gjennomføre en slik auksjon, noe som gjør at ressursene kan tildeles og tas i bruk raskere.

Hvorfor andreprisregelen

I en auksjon med andreprisregel vinner den som har det høyeste budet, men vinneren skal betale det høyeste tapende budet.

Andreprisregelen innebærer at budgiver kan by tett opp til sin egen vurdering av verdien av ressursene, uten risikoen for å måtte betale vesentlig mer enn det andre budgivere har verdsatt ressursene til. Det er derfor mindre risiko for at vinnende budgiver betaler overpris i en auksjon med andreprisregel, enn om vinneren skal betale sitt eget bud.

Tildelingsformatet som var på høring blir stående i de endelige auksjonsreglene. Det er fremhevet enda tydeligere at frekvenstillatelse og anleggskonsesjon vil bli tildelt søker mot et vederlag tilsvarende minstepris, dersom det bare er én aktør som kvalifiserer seg til auksjon.

Om forstyrrelser mellom DAB sendernett

Nkom mottok også høringsinnspill som gikk på problematikken rundt forstyrrelser (blokkering) mellom DAB sendernett. Nkom henviser til at hvert enkelt senderpunkt skal godkjennes av Nkom før det etableres i tråd med vilkår i tillatelsen, og ved godkjenningen tas det hensyn til potensielle forstyrrelser.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar