Stortingssalen
Mediepolitikk

Skal utrede tilskudd til lokalradio

I den nye politiske avtalen om fremtiden for NRK og allmennkringkasting er også lokalradio nevnt, i flere sammenhenger. 

Kulturkomiteen leverte i går sin innstilling til stortingsmeldingen om allmennkringkasting, etter at Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har inngått en avtale.

Avtalen innebærer blant annet at NRK Radio må spille mer norsk musikk og at et utvalg skal utrede fremtidig finansiering av NRK. Dette kan bli en skatt i stedet for en lisens.

Det samme utvalget skal også se nærmere på tilskudd for lokalkringkasting, går det fram av den politiske avtalen. Den skal også se nærmere på allmennkringkastingsoppdrag for radio. Her står ikke lokalradio nevnt, men er heller ikke utelukket.

“Stortinget ber regjeringen sørge for at det som del av Mediemangfoldsutvalgets arbeid blir utredet modeller som også kan finansiere andre statlige bidrag til et vitalt demokrati og en mangfoldig medieoffentlighet, slik som allmennkringkasteroppdrag på radio, pressestøtte, tilskudd til lokalkringkasting, samiske aviser, stipender og lignende.”

Avsnittet er å finne i samme avdeling hvor partiene også går inn for å gi støtte til TV2.

En eventuell offentlig støtte til kommersiell allmennkringkasting reiser flere kompliserte spørsmål av juridisk, økonomisk og praktisk karakter. Regjeringen er derfor glad for at vi nå kan gjøre en grundig utredning og vurdering av disse spørsmålene, og skal komme tilbake til Stortinget med dette før det fattes en beslutning, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar