Janne Sjelmo Nordås (Foto: Senterpartiet)
Mediepolitikk

Slik lyder forslaget om utsettelse av FM-slukking

Fire stortingsrepresentanter fra Senterpartiet har levert inn et representantforslag til Stortinget, der det går klart fra at den planlagte slukkingen av rikskanalenes FM-sendere bør utsettes. Her er er hele forslaget.

Det er Janne Sjelmo Nordås som har frontet forslaget og hun sier til lokalradio.no at hun er oppriktig bekymret.

– Det er fordi vi opplever at mange tar kontakt og er misfornøyd med DAB-nettet. Det var en forutsetning av DAB og slukking av FM skulle gi en merverdi for lytterne. Slik vi ser det er vi ikke kommet dit ennå, og da er det riktig å utsette slukkingen av FM-nettet noe, sier Sjelmo Nordås.

Hun mener at forslaget vil få oppslutning også fra andre partier og påpeker at både SV og Frp har tatt til orde for å utsette slukkingen. Etter planen skal rikskanalene slå av sine FM-sendere regionvis i løpet av 2017. De aller fleste lokalradioer fortsetter å sende på FM, minst til 2022.

FORSLAGET I SIN HELHET:

Representantforslag….…. S
(2016–2017)

frå stortingsrepresentant(ane) Janne Sjelmo Nordås, Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge
Dokument 8: S (2016–2017)

Til Stortinget

Bakgrunn
Mange opplever at dekninga på DAB-radio ikkje tilsvarar dekninga på FM-nettet i dei områder der DAB skal vere ferdig utbygd. Radio er framleis eit viktig medium som utover underhaldninsverdi også har ein beredskapsfunksjon som andre medium ikkje dekkar tilfredsstillande. I krig og krisesituasjonar vil radionettet kunne være ein kommunikasjonskanal som er avgjerande for at befolkninga over heile landet vert sikra informasjon frå myndigheitane. Også i dagleglivet har radio ei viktig rolle, spesielt som vidareformidlar av sanntids trafikkinformasjon.

Ved vedtak om innføring av DAB-teknologien satte Stortinget som føresetnad at denne skulle ha tilsvarande dekning som FM-nettet før FM-nettet vert fasa ut.

Blant anna var fylgjande satt som føresetnad: «NRKs radiotilbud får en digital dekning som svarer til dagens P1-dekning i FM-nettet. – Den kommersielle delen av DAB-nettet må bygges ut til minst 90 prosent befolkningsdekning.»

Vidare peika Stortinget på: «Komiteen er enig i at det skal være krav til beredskap. Det må tas hensyn til demokratisk deltakelse og at begrepet «digital merverdi» må forstås slik at hele folket må ha tilgang på digitale radiotilbud.»

Når mange no opplever at dekninga ikkje er tilfredsstillande kan ein ikkje hevde at det digitale radiotilbodet representerer ein meirverdi for lyttarane, og såleis er ikkje stortinget sitt krav overhalde.

Med denne bakgrunn vert fylgjande forslag fremja:

Stortinget ber regjeringa utsetje slokking av FM-nettet til det er dokumentert at DAB-teknologien har lik dekning geografisk og kvalitetsmessig som FM-nettet slik Stortinget har fastsett i innstilling 329 S (2010-2011).

12. oktober 2016

Janne Sjelmo Nordås, Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien og Heidi Greni

(red.anm: det kan ha oppstått småfeil i formatteringen fra brev til web)

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar