Kay-Erling Ludvigsen. Foto: Lenvik Ap
Mediepolitikk

– Slukkingen av FM-nettet er for brutal!

– De aller fleste ser nok at tidsramma som er satt i forbindelse med slukkinga av FM-nettet er for brutal. Det sier Kay-Erling Ludvigsen i Lenvik Ap, som vil ha stans i FM-slukkingen. 

Listen over politikere som er skeptiske til den planlagte FM-slukkingen begynner å bli svært lang. De kommer nå fra alle politiske retninger og mange oppgir dårlig dekning og bekymring for beredskapen som årsak.

Lenvik Arbeiderparti er blant disse. I en fersk uttalelse tar de til orde for at FM-slukkingen utsettes. Denne saken vil de ta opp i kommunestyret i Lenvik i september.

– I Troms og Finnmark er det fortsatt mange plasser hvor man ikke får noe signal via DAB, og dekninga er betydelig dårligere enn det som er med FM-nettet. Når vi da i tillegg vet at det i Norge i dag er over to millioner biler som ikke er utstyrt med DAB, samt at det er stor usikkerhet rundt dekninga av DAB til havs, så begynner det å dukke opp en del spørsmål i forhold til sikkerhet, sier Ap-leder Kay Erling Ludvigsen til Folkebladet.

Ludvigsen har også fått med seg at Norge er det eneste landet som har vedtatt FM-slukking. Etter planen skal rikskanalene slukkes regionvis på FM i 2017 og bare sende digitalt. De fleste lokalradioene får fortsette på FM fram til 2022, i Troms og Finnmark gjelder dette alle lokalradioer. Som kjent er det helt annerledes i vårt nærmeste naboland:

– Bakteppet for dette DAB-skiftet er jo den felles avtalen med Sverige, Danmark og Norge for mange år siden. Nå har imidlertid både Sverige og Danmark valgt å utsette det hele nettopp på grunn av sikkerhetsaspektet. Dermed er Norge per i dag det eneste landet som har bestemt å stenge FM-nettet. Med det i bakhodet er det ikke rart at folk er bekymret, understreker Ludvigsen overfor lokalavisen.

Lenvik Ap vil be kommunestyret vedta at den planlagte slukkinga av FM-nettet utsettes til DAB-dekninga er fullt ut tilfredsstillende.

– De aller fleste ser nok at tidsramma som er satt i forbindelse med slukkinga av FM-nettet er for brutal. Derfor håper jeg at hele kommunestyret vil være med på å presse de som skal ta beslutninga i stortinget, og på den måten bidra til at vi slipper å komme i en kinkig situasjon som går på helsa løs, avslutter Ludvigsen i sin kommentar til Folkebladet.

SE HELE SAKEN

For få dager siden var det en annen Arbeiderpartipolitiker fra samme fylke som var kritisk til den planlagte digitaliseringen.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Troms uttalte at han er svært bekymret for dekningen til det nye digitale nettet og særlig i Nord-Norge. Dette kommer klart fram i et skriftlig spørsmål til kulturministeren, som nylig er levert inn:

– Hvilke forsikringer kan statsråden gi for at dekninga i det nye DAB-nettet vil være fullt tilfredsstillende sammenliknet med dagens FM-nett, og dersom dekninga vil være viser seg mangelfull, med de konsekvenser dette kan ha, vil statsråden iverksette særskilte tiltak eller vurdere å utsette den planlagte slukkinga av FM-nettet?

Det er flere fra Troms som har tatt tak i saken. I forrige uke varslet stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV at det vil komme et orslag i Stortinget om å stanse den planlagte FM-slukkingen. Han mener det er hasardiøst å slukke FM i 2017.

–  Dekningen er for dårlig, ikke minst bruken. Det ser vi blant annet i bilene hvor 2/3 ikke har DAB. Det er en stor utgift å velte over på dem. Dessuten tror jeg vi står i fare for å få en dårligere dekning ettersom definisjonene tar utgangspunkt i 90% befolkningsdekning, ikke landsdekning, sier Fylkesnes til lokalradio.no.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

3 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Det er litt merkelig at det stadig påstås at dekningen til DAB er dårlig all den tid vi har eksakte målinger på akkurat dette. Dekning er ikke en subjektiv opplevelse, den kan måles og kontrolleres. Man får et tall som sier hvor god dekningen er (måles i µV/m), og man vil vite ganske eksakt hvor god dekningen er i området hvor det er målt. Det er internasjonale standarder for hvordan slike målinger skal utføres og hva slags utstyr som skal benyttes. Dette er ikke unikt for å måle signalstyrken for DAB. NRK og P4 har kjørt og kontrollert dekningen i hele landet http://radio.no/2015/10/maler-dab-dekningen/
  Norkring har laget denne oversikten over dekningen: http://radio.no/dekning/

  Nkom har kontrollert resultatet og gjort egne målinger. Konklusjonen er at dekningen er god. Senest i forrige uke kom rapporten om dekningen til havs som viser at dekningen også her er god. Så hvorfor er det da enkelte som mener dekningen er for dårlig når den beviselig er god? Svaret ligger i mottaket. For å få godt mottak bør rådene fra Nkom følges, dette er et sitat: «Nkom har testet 12 antenner, 5 bilradioer og 16 adaptere for DAB+. Testen viser at det ikke er store forskjeller i ytelsene på radioene, men at valg av antenneløsning og riktig installasjon er avgjørende for å oppleve god dekning. Hovedkonklusjonene i undersøkelsen viser at antenneløsning og installasjon har stor betydning for om du får dekning eller ikke. Det er derfor viktig å følge installasjonsinstruksene nøye. Utvendige piskantenner har generelt sett best ytelse, men de fleste glassantenner gir også god dekning.» http://www.nkom.no/forbruker/utstyr/utstyrstester/test-av-dab-radioer

  • Dummeste i har hørt på lenge, ikke lite arrogant da… Målinger er vel på valgte steder, å ikke lytte til at folk opplever dårlig dekning??? Har ikke ord?! Så om jeg har dårlig lyd med DAB så er det med andre ord min feil, fordi jeg har for dårlig utstyr?? Har hørt godt i alle år på fm nettet, så da er det DAB SOM ER FOR DÅRLIG,!! Utrolig provoserende innlegg, kjenne at dab synker i kurs hos meg!

   • Hei Bente! Jeg uttaler meg som privatperson, og jeg forsøker ikke å være arrogant eller provoserende, men heller å kunne gi faktaopplysninger og råd.
    Jeg beklager om du oppfatter det motsatte. Fakta er allikevel at som med alle andre radiosignaler må man ha relevant utstyr også for å få inn DAB.
    Hva slags løsning man velger, og hvordan man monterer den, har mye å si for hvor god dekning man opplever. Det er først og fremst antennen man kan gjøre noe med.
    Målingene er ikke gjort kun på utvalgte steder, men over hele landet. Denne gjengen har kjørt over 40.000 kilometer for å kontrollere at dekningen stemmer med den teoretiske beregningen: http://radio.no/2015/10/maler-dab-dekningen/
    Du kan lese mer om valg av antenner til bil her: http://www.dinside.no/motor/test-dab-antenner-til-bil/61089476