Janne Sjelmo Nordås, Stortingsrepresentant (Sp) Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Sp krever nye svar om fm-slukking

Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås var ikke fornøyd med kulturministerens svar angående fm-slukking og har derfor sendt et nytt spørsmål med særlig hensyn til de som har dårlig DAB-dekning.

– Har alle i landet fått et godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo ved behandling av St.meld 8 (2010-2011), og hvis ikke vil statsråden utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd? Var det første spørsmålet Sjelmo Nordås stilte til kulturminister Linda Hofstad Helleland for en måned siden.

Svaret fra Kulturministeren var som ventet at hun ikke så noen grunn til å utsette fm-slukkingen, og viste til faglige vurderinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet. Dermed har regjeringen konkludert at kriteriene er oppfylt og at det riksdekkende radionettet kan digitaliseres etter en regionvis plan i løpet av 2017.

Senterpartiets stortingsrepresentant er ikke fornøyd med dette svaret og har derfor sendt inn et nytt spørsmål, der hun spesiellt peker på at mange opplever DAB-dekningen som dårlig:

– Vi får mange tilbakemeldinger fra radiolyttere, over hele landet, som har FM-dekning og opplever en dårlig eller ikke-eksisterende DAB-dekning. For de hjelper det lite å høre at kriteriene er oppfylt og at DAB-dekningen er godt utbygd.

Ikke eksisterende eller DAB-dekning langt under FM-kvaliteten kan umulig bli forstått som noe annet enn et dårligere tilbud enn dagens FM-nett for de det gjelder. Stortinget har slått fast at utbygging av DAB ikke skulle gi et dårligere tilbud enn dagens FM-nett, står det i brevet.

Svaret fra Kulturministeren har akkurat kommet og det inneholder ingen overraskelser, men kanskje noen flere detaljer om nye sendere for DAB:

– Jeg viser til at et bredt stortingsflertall i 2011 sluttet seg til kravet om at NRKs del av DAB-nettet, den såkalte Regionblokka, per 1. januar 2015 skulle ha en befolkningsdekning som minst tilsvarte befolkningsdekningen til NRK P1 i FM-nettet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har konkludert med at NRK P1 i FM-stereo har en befolkingsdekning på 98,6 %, mens NRKs DAB-nett hadde en befolkningsdekning på 99,5 % per 1. januar 2015. Nkom har videre konkludert med at veidekningen i DAB-nettet er noe bedre enn veidekningen for NRK P1 i FM-stereo.

Som jeg viste til i mitt svar til spørsmål nr. 879, vil NRK i løpet av 2016 fase inn et betydelig antall nye sendere som vil gjøre dekningen bedre enn dekningskravet et bredt stortingsflertall sluttet seg til i 2011.

NRK vil dessuten fortløpende vurdere behovet for ytterligere sendere slik at DAB-nettet får best mulig dekning.

Videre vil Statens Vegvesens installere DAB-sendere i de viktigste tunellene i riksveinettet i tiden frem mot FM-nettets avvikling i 2017. Når tunellene er ferdig utbygd vil dekningsforholdene på riksveinettet bli bedre.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

2 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Utrolig at man ikke engang klarer å planlegge å legge inn DAB+ i tunneler som f.eks. Atlanterhavstunnelen, en undersjøisk tunnel med lengde ca. 5,8 km. Hvor gikk det galt?

 • I DAB-debatten er det lett å sammenligne epler med appelsiner.

  Jeg har enda til gode å møte noen som klager: “NRK P1 kommer fint inn på FM på radioen min, men når jeg slår radioen over på DAB, finnes det ikke noen NRK P1 der!”

  Nei, klagene går på at “De påstår at det er 99,5% dekning, men jeg får ikke inn verken Radio Norge, P6 Rock eller Kiss!” – lyttere som overhodet ikke bryr seg om NRK P1. Og: De har aldri tidligere fått inn verken Norge, Rock eller Kiss på FM på de stedene de klager over manglende DAB-dekning. De som trodde at “DAB-dekning” betyr at deres favorittkanal automatisk får like god dekning som NRK P1 FM (som de aldri brydde seg om) har misforstått.

  Helt riktig: Ikke-NRK-kanaler får du ikke (ihvertfall ikke foreløpig). På DAB i utkantstrøk må du klare deg med et par underholdnings-kanaler (P1 og P1+), en blandet kulturkanal (P2) to kanaler for populærmusikk (P3 og mP3), en nyhetskanal, en barnekanal, en folkemusikk-kanal, en samisk kanal og en værkanal – du må vente til over årskiftet for å få en klassisk kanal, en jazz-kanal, en sportskanal og en tredje populærmusikk-kanal. Det era alt. Når pakka mangler den ene kanalen du drømte om å få tilgjengelig overalt der NRK P1 hadde FM-dekning, da er DAB-dekningen elendig, for deg.

  Det er ikke så rart: Vi har TO separate DAB-nett her i landet: ‘Regionblokka’ med NRKs kanaler har mer enn fire ganger så mange sendere som ‘Riksblokk 1’, der kommersiellle kanaler befinner seg. Riksblokka HAR moderat dekning, spesielt utenfor byene. Selv om 90% av befolkningen er dekket der de bor, finnes det knapt dekning i hytte- og fjellområder, og ikke engang langs landeveien: Kjører du E14 fra Stjørdal til Storlien, begynner Riksblokka å falle ut før du har kommet halvvegs. Kjører du sørover fra Stjørdal, opp Tydalen, forsvinner kommersiell radio etter 80-90 km, og du får dem ikke igjen før 17-18 km utenfor Røros.

  Regionblokka, med NRKs ulike kanaler, har du ubrutt tilgang til hele veien, både på E14 til Storlien og Fv705/Fv31 Tydalen, både langs hovedveien og på sideveier opp i fjellheimen så langt veien går.

  Det kan hende jeg i min kartlegging vil finne steder som er uten Regionblokk-dekning, men jeg blir svært forbauset om det da er “god” NRK P1 FM-dekning. Er dertil P2 og P3 FM-dekning sterk og klar, da kommer jeg til å falle på ryggen!

  “Selv FM-radioen i kulepenna mi fungerer nede i kjelleren – den bærbare DAB-radioen virker bare i føste og annen etasje”. Ja, det stemmer sikkert. Ingen hevder at DAB overalt gir like sterkt eller sterkere signal enn FM-signalet. DAB-signalet er “godt nok” etter internasjonale normer. Målestaven for dekning er kravene i ‘RPC5’, IKKE definert ved det sterkeste FM-signalet vi klarer å finne.

  “På hytta tar vi inn Radio Norge på FM” – det kan hende. Sammenligner du da Norge-mottaket i en radio tilkoblet en fem-elementers antenne i en seks meter høy mast, mot bilradioen med en folie-type DAB-antenne klistret på innsiden av frontruta? I utkantstrøk kan en forflytting på en meter, eller en ørliten dreiing av antenna, eller heving av antenna med en halvmeter, ha drastisk effekt på mottaket. Det er ikke utelukket at du med en god antenne, med en velvalgt plassering, tar inn Riksblokka også utenfor hva dekningskartene angir – min bilradio fanger opp Riksblokka mange steder der kartet har “hvite flekker”. Får du ikke inn Regionblokka, selv med skikkelig antenne, da ligger hytta så øde at jeg tviler på at du får inn andre kanaler enn NRK P1 på FM – om du da får inn P1 på FM!

  Så var det dette med “befolkningsdekning” vs. geografisk dekning. I det meste av Europa er forskjellen liten; det er først og fremst i Norden (minus Danmark) det finnes store, nesten ubebodde, områder (men hvor folk likevel ferdes og vil lytte til radio). Internasjonale normer har stadig befolkningdekning som standard målekriterium. I dag klager svært få over at de ikke har DAB-mottak på Regionblokka der de bor. Klagene gjelder hytta, landeveien, høyfjellet. For Riksblokka er det i stor grad riktig: Skal rundt 150 sendere dekke 90% av befolkningen, må de plasseres i/ved byene, ikke ute på landsbygda. Den geografiske dekningen til Riksblokka er dramatisk mye lavere enn 90%; ingen hevder noe annet. Regionblokka har fire ganger så mange sendere: Det betyr ikke at hver by har fire sendere, men at tre fjerdedeler av senderne står utenfor byene og dekker områder med færre fastboende, og et langt større geografisk område. Ikke ALLE hytteområder og tur-områder er fullt ut dekket pr idag (det har heller ingen påstått!), men en betydelig andel ER det. Forutsatt at du har en rimelig god antenne – og ikke minst: At du aksepterer at NRKs DAB-kanaler kvalifiserer som DAB-dekning, selv om din favoritt rock-kanal ikke er med i pakka.

  Vil du ha bedre dekning på Riksblokka, må du bidra til at de kommersielle radiostasjonene får råd til å bygge ut med flere sendere. Det gjør du ved å lytte til reklamen, og kjøpe mer av de varene det reklameres for – varer du ellers ikke ville ha kjøpt. Hvis tilstrekkelig mange lyttere gjør det, vil reklame-kjøperne se at det lønner seg med reklame på kommersielle radiokanaler. De vil kjøpe mer reklame, og radiokanalene vil få råd til å betale for en videre utbygging av det kommersielle RIksnettett, slik at dekningen bedres. Finansiering av videre utbygging er fundamentalt basert på at du responderer på reklamen, og bruker mer penger på det det reklameres for – det er de pengene (eller: en viss andel av dem) som betaler for nye sendere.

  Hvis fru Nordås har fått “mange tilbakemeldinger fra radiolyttere, over hele landet, som har FM-dekning og opplever en dårlig eller ikke-eksisterende DAB-dekning” håper jeg at hun er villig til å røpe hvor i landet disse klagene kommer fra, og hvilke kanaler der er snakk om. I så fall er jeg interessert i å legge bilferien min gjennom disse strøkene, og ved selvsyn (/selvhørsel) få oppleve at FM-dekningen er fullt ut akseptabel, men at DAB-dekning på Regionblokka ikke er akseptabel. Jeg skal slett ikke utlukke at det finnes noen slike lommer her og der, men med de lytte-erfaringen jeg har gjort meg den siste tiden finner jeg det lite sannsynlig at det gjelder områder av vesentlig størrelse (og befolkning, om vi nå snakker fastboende eller ferierende).