Åslaug Sem-Jacobsen og Stortinget Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Stiller spørsmål om manglende mangfold på DAB

Kulturministeren må nok en gang svare på kritiske spørsmål om DAB fra Stortingsrepresentantene. Denne gangen er det Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet som er skeptisk til mangfoldet. 

– Medfører det riktighet at to kommersielle aktører nå har kontroll over hvilke andre som får slippe til på det nasjonale DAB-nettet og dermed også kan holde mulige konkurrenter borte fra det helt frem til 2032?

Det er det skriftlige spørsmålet Sem-Jacobsen stiller til kulturminister Trine Skei Grande, etter avsløringer i podkasten “Hvem slukket lyset på FM”. Hun spør videre:

– Er det i så fall i tråd med Stortingets intensjon om eiermangfold i “Melding St.8 (2010-2011), og vil ministeren ta initiativ til at Medietilsynet skal finne ut hvor mange som hører på DAB, altså ikke digital lytting som inkluderer internett og mer, men faktisk DAB-lytting?

I begrunnelsen til spørsmålet heter det:

– DAB er langt på vei begrunnet med behov for å styrke radiomangfoldet. Gjennom hele prosessen har det vært fokus på NRKs behov for plass til flere kanaler, og at radiopublikummet etterspør flere kanaler og et bredere tilbud.

Ser vi på det riksdekkende nettet i dag så har NRK flere kanaler og det er også flere kommersielle kanaler. Men det er ikke like opplagt om det virkelig er et bredt og godt innholds mangfold, eller om det bare er blitt mer av det samme. Det er grunn til å spørre seg om det faktisk er de midlertidig gjenværende FM kanalene og radio over internett som gir mangfold i radiotilbudet om dagen.

Men svaret på det er vanskelig å få så lenge vi ikke vet hvor mange som egentlig benytter seg av disse tilbudene og av DAB.

På eiersiden kan det være grunn til å spørre seg om eiermangfoldet som Stortinget ønsker seg, er godt nok ivaretatt. Det er i dag kun 3 avsendere på nasjonal DAB-kringkasting, hvorav 2 av disse er operert og eid av utenlandske selskaper.

Løsningen med at MTG og Bauer har fått enerett til det utbygde nettet utover det NRK bruker kan se ut om har ledet til et homogent fremfor mangfoldig radiotilbud. Ser vi på f.eks. Radio 3:16 som ikke får tilgang til det nasjonale DAB-nettet, er vel det et godt eksempel på at mangfoldet uteblir fra det nasjonale tilbudet. I følge Radio 3.16 selv (i episode 18 av podcasten “Hvem slukket FM?”) hadde de inngående samtaler med Bauer og var klare til å underskrive avtale om nasjonal DAB-distribusjon, da Bauer overraskende trakk seg fra avtalen. Det gjorde at kanalen ikke kom seg på det nasjonale nettet.

Aftenpost en viser ellers i en reportasje 13 .12 .2017 til at MTG gjennom avtale med KUD har fått eksklusiv rett til det nasjonale nettet helt frem til 2031. Som jo er oppsiktsvekkende lenge. Ekstra beklagelig mener jeg de er for eiermangfoldet dersom det i tillegg også er laget en like langvarig eksklusivitetsavtale med den andre internasjonale kommersielle aktøren på det nasjonale DAB-nettet.

Senterpartiet er opptatt av å sikre muligheten for nasjonale kringkastere til også å være på det nasjonale DAB-nettet, på lik linje med en rekke land vi ønsker å sammenligne oss med, hvor det fra myndighetenes side blir tilrettelagt for at nasjonale aktører skal få benytte kringkastingsplattformene.

Jeg håper at Kulturministeren deler det standpunktet og at hun derfor vil gå grundig inn i problematikken rundt innholds- og eiermangfoldet på radio.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar