Foto: Medietilsynet
Mediepolitikk

Tilsyn med flere radiostasjoner

Medietilsynet har bedt om opptak fra flere radiostasjoner. Denne gangen er det fokus på regler for reklame og sponsor-identifikasjon.

En rekke radiostasjoner har blitt bedt om å sende inn opptak fra sine sendinger. Det kommer fram av postlista til Medietilsynet.

Blant lokalradioene vi har funnet på lista er Radio 102 og Radio Folgefonn. Det spesielle er at kontrollen er knyttet til sendinger på DAB. Bauer Media har også blitt bedt om å sende inn sendingslogg fra Radio Norge.  Det er ingen grunn til å tro at det er noe spesifikk mistanke mot disse, da dette åpenbart er en stikkprøve:

– Medietilsynet skal gjennomføre tilsyn med et utvalg riksdekkende radioer og lokalradioer der formålet er å kontrollere radioenes etterlevelse av reglene i kringkastingsloven § 3-4, jf. forskriften §§ 3-10 og 3-11, skriver Medietilsynet i brevet som er sendt radioene.

– Disse reglene gjelder sponsing av programmer i kringkasting. Kontrollen vil ha hovedfokus på utforming av sponsoridentifisering, men kan også omfatte andre forhold knyttet til reglene om sponsing, står det i varselet.

Medietilsynet viser til konsesjonærens plikt til å oppbevare og utlevere opptak av sendingene, jf. kringkastingsloven § 2-5, og til kringkastingsloven § 2-11 der det fremgår at enhver plikter å gi de opplysninger Medietilsynet trenger for å kunne utføre sine oppgaver etter loven.

Det som er nyttig å ta med huske på er at alle radiostasjoner er pliktig å logge sine sendinger slik at man kan sjekke hva som faktisk er sendt.

Det er foreløpig ikke kommet noen meldinger fra Medietilsynet som tyder på at de nevnte radiokanalene eller andre har brutt reglene.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar