Mediepolitikk

Ulovlig statsstøtte til DAB?

Norsk Lokalradioforbund har sendt flere klager til EFTA`s overvåkingsorgan ESA, i forbindelse med den tvungne FM-slukkingen. Advokatene til NLR mener også at statsstøtte kan ha blitt brukt i strid med EØS-reglene. 

Som kjent har Norsk lokalradioforbund formelt klaget slukkingen av FM-båndet i Norge inn for EFTA`s overvåkingsorgan, ESA. Klagen har to deler, den ene er at NLR mener at vedtaket er i strid med regler om fri flyt av varer og frihet til å etablere seg.

Les mer om dette i denne saken: Fm-slukking klaget inn for ESA

Den andre delen av klagen, formellt sett en separat klage til ESA, går på mulig ulovlig statsstøtte. Bakgrunnen for dette ligger i at NRK eier 50 % av Digitalradio Norge, som promoterer FM-slukking.

Norsk lokalradioforbund mener norske myndigheter, sammen med NRK, har skapt en markeds-situasjon der kommersielle aktører har mottatt statsstøtte og hvor konkurranse-forholdene er ødelagt for å promotere og akselerere overgangen fra FM til DAB.

NRK er en allmennkringkaster som er finansiert direkte og indirekte av Staten gjennom lisensen. Dette er i prinsippet statsstøtte, som i EØS-reglene er underlagt strenge regler og kan kun gå til oppgaver en allmennkringkaster er pålagt å gjennomføre.

Det virker som NRK har kanalisert mye penger i DAB, blant annet har NRK gått inn i en leieavtale for deler av et kommersiellt nettverk, i tillegg til sitt eget, heter det i brevet fra NLR`s advokater. NRK har brukt 225 millioner kroner på å leie kapasitet i DAB-nettet.

Gjennom sitt eierskap i Digitalradio Norge har NRK brukt store beløp på å informere og promotere DAB, inkludert gratis markedsføring (på NRK) for kommersielle konkurrenter. I tillegg har Digitalradio Norge brukt penger på å drifte både lokale og nasjonale DAB-nettverk.

Dette til tross for at Staten ved Kulturdepartementet ikke har offentliggjort at investering og promotering av DAB er en del av de pålagte oppgavene for NRK. Dermed har altså statsstøtte, som er strengt regulert, gått til oppgaver som ikke er pålagte og som er direkte ødeleggende for konkurransen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar